NRK Meny
Normal

Her må private boligbyggere må vente til 2016

Regulering av nye boligtomter på Drag i Tysfjord går tregere enn planlagt. Nå anslår ordføreren at nye tomter ikke vil være klare før i 2016.

Drag i Tysfjord og Tor Asgeir Johansen

Ordfører Tor Asgeir Johansen forteller til NRK at dersom kommunen samkjører jobben med flere av reguleringsplanene, vil det ta lengre tid å klargjøre planverket.

Foto: Simon Piera Paulsen / Sander Andersen / NRK

– For å være realistisk så kan kan det hende at hele 2015 er gått før reguleringsplanene er ferdig. Men jeg tror ikke vi snakker om to år frem i tid, sier ordfører Tor Asgeir Johansen om fremdriften for Hamnbakkan boligfelt på Drag i Tysfjord.

Tomtespørsmål på Drag i Tysfjord er tydeligvis tilbakevendende. NRK Sápmi har siden 2008 satt søkelys på at boligbygginga på tettstedet Drag går i langdrag.

I 2008 mente daværende Tysfjordordfører at boligmangelen skyldes innbyggernes treghet, mens i 2010 etterlyste et boligselskap næringslivets interesse. Det ble samme året forsøkt satt i gang et stedsutviklingsprosjekt som blant annet skulle jobbe med å løse boligkrisa. I fjor ble fokuset flyttet over på mangel av boligtomter, og NRK skrev i år om at boligbyggere må vente i flere år på attraktive boligtomter. Ordføreren i Tysfjord har engasjert seg for å løse tomtemangelen.

Jobber med finansiering

I mai i år uttalte ordføreren at reguleringsplanene for området ville være på plass i løpet av et år.

Men nå viser det seg at boligbyggere må vente enda lengre.

– Spørsmålet er hvor man skal finne pengene til regulering av Hamnbakkan boligfelt. Jeg har god tro på at vi finner finansiering, fordi dette er noe vi ønsker å ha på plass, sier ordføreren.

Flere reguleringsjobber

Teknisk sjef i Tysfjord, Pål Strøm Jensen.

Teknisk sjef opplyser at dette arbeidet med Hamnbakkan boligfelt ikke har startet.

Foto: Sander Andersen

Tysfjord kommune er nå i gang med tre ulike reguleringsarbeid på Drag, opplyser teknisk sjef Pål Strøm Jensen.

– Den ene er regulering av et område i sentrum til næring og industri. Dette arbeidet ble satt i gang for 1,5 måned siden og vil ta 6-12 måneder.

– Det andre er regulering av området langs riksvei 827 til boligformål. Normal saksbehandlingstid er 6-12 måneder, men foreløpelig mangler vi finasiering og har derfor ikke startet opp dette arbeidet enda, opplyser Jensen.

Det tredje er reguleringen av Hamnbakkan boligfelt. Teknisk sjef opplyser at dette arbeidet ikke har startet.

– Her mangler vi også litt finansiering. Vi undersøker også mulighetene for å slå sammen flere av disse planene til én stor plan for hele sentrumsområdet for Drag.

Ikke attraktive tomter

NRK kjenner til fem familier som allerede har henvendt seg til kommunen for å få bygge i Hamnbakkan boligfelt.

Teknisk sjef opplyste i februar i år at kommunen har byggeklare tomter tilgjengelig, men antydet at de ikke er attraktive.

– Vi har 6-7 ledige tomter på Drag hvor vei, vann og avløp er i øyeblikkelig nærhet. Men siden det har kommet veldig få henvendelser på tomtene, så er de kanskje ikke så attraktive, sa Jensen til NRK i februar i år.

– På Drag har vi også bevilget midler til en privat aktør til et nytt boligfelt i Hamnhågen hvor det allerede er begynt å bygge, sa han den gang.