Her får smoltanlegg slippe ut 69 tonn forurensning

Fylkesmannen i Finnmark gir et planlagt smoltanlegg lov å slippe ut fosfor, nitrogen og såkalt «organisk stoff», kun noen mil unna nasjonale laksefjorder. – Beskjeden mengde, heter det i tillatelsen.

Gandvik i Nesseby

GANDVIK I NESSEBY: Her på sørsiden av Varangerfjorden i Øst-Finnmark, finnes fra før et oppdrettsanlegg. Nå kommer det høyst sannsynlig i tillegg et landbasert smoltanlegg, som nå har fått tillatelse til forurensningsutslipp.

Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

«Nesseby Smolt AS får tillatelse (...) til utslipp til vann og luft fra smoltanlegg ved Gandvik i Nesseby kommune».

Dette fremkommer av en godkjenning som Fylkesmannen i Finnmark har vedtatt tidligere denne måneden.

Tillatelsen fra fylkesmannen er basert på en fastsatt maksimal tillatt produksjon av 490 tonn smolt per år.

Fylkesmannen: – Beskjeden mengde utslipp

– Totalmengden av nitrogen og fosfor inngår i en samlet utslippsmengde som er beregnet til 68 796 kg, skriver overingeniør Eirk Frøiland hos Fylkesmannen i Finnmark.

– Beskjeden mengde sammenlignet med matfiskanlegget som ligger tre kilometer lenger ut i fjorden, heter det i tillatelsen som NRK har fått innsyn i.

Smoltanlegg i Gandvik i Varangerfjorden.

– Kan medføre uakseptabel forurensing

Fylkesmannen redegjør i tillatelsen for at det er risiko for at utslipp kan medføre «uakseptabel forurensing i nærområdet til utslippspunktet».

– Men vi ser ingen risiko for forringelse av miljøtilstanden i den berørte vannforekomsten som helhet. Effekter av lokal forurensning vil imidlertid være reversibel, og nødvendige tiltak er tilgjengelige, står det i tillatelsen.

– Fylkesmannen vurderer derfor at det er forsvarlig å tillate utslipp som omsøkt, med rensing og oppsamling av slam tilsvarende 70 prosent av den totale avfallsmengden som anlegget genererer.

Smolt

EKSEMPEL PÅ SMOLT: Her fra et smoltanlegg i Sør-Norge.

Foto: Roald Marker / NRK

Forurensing er fiskeavføring og spillfor

– Forurensningen fra anlegget består av avføring fra fisken, pluss eventuelt fiskefôr som ikke har blitt spist.

– Av søknaden fremgår det at produksjonen genererer 229 tonn slam per år, men cirka 70 prosernt skal renses og samles opp. Da gjenstår i underkant av 69 tonn, som slippes ut i sjøen, presiserer Frøiland.

Har vurdert lakserømningsrisiko

I den grad lakserømming kan inntreffe, vil det i så tilfelle skje ved levering av smolt fra landanlegget til båter som skal hente smolt.

Dette ifølge en såkalt risiko- og sikkerhetsanalyse gjort av rådgiverselskapet Sweco, på oppdrag fra Nesseby Smolt (ekstern lenke).

– De nasjonale laksefjordene Kjøfjorden og Bøkfjorden ligger henholdsvis cirka 30 og 40 km lenger ut i Varangerfjorden, heter det i analysen.

Rømningsfaren vurderes til nivå to, på en skala der 1 er lavest og 5 høyest.

Positiv ordfører

Anlegget vil sysselsette mellom 8 og 12 ansatte i driftsfasen.

– Dette er noe vi trenger. Nye arbeidsplasser er glimrende, uttalte nessebyordfører, Knut Store, tidligere i sommer til iFinnmark.no (ekstern lenke).

I 2012 søkte Nesseby Smolt AS om å få opprette anlegget i Gandvik, som nå har fått utslippstillatelse.

Selve byggingen av smoltanlegget vil gå i gang straks alle godkjennelser og tillatelser er på plass. Arbeidet med å få opprettet anlegget har pågått siden 2010.

Korte nyheter

  • Samisk TV-serie vant pris

    NRK Sápmis TV-serie «Agnete jienáda/ Agnete bruker stemmen» vant kategorien beste TV-program i Northern Character TV og filmfestival som ble arrangert i Murmansk lørdag kveld. Regissør Biret Ravdna Eira tok imot prisen. – Det var veldig uventet å vinne denne prisen. Jeg er så takknemlig for at Agnete ville fortelle sin historie og om sine følelser i serien. Og jeg er takknemlig for at jeg fikk jobbe med denne serien, sier Eira som har skrevet manus og hatt regi i serien. Se hele serien i NRK TV her, eller les historien om Agnete her. Loga dán ođđasa sámegillii dá.

    Biret Ravdna Eira