SametingsVALGBLOGGEN

Her er NRK Sápmis valgbloggere.

Sametingsvalgbloggen

Foreløpig er åtte personer invitert til å blogge for NRK Sápmi.

Foto: NRK

Vibeke Larsen - Valgblogg
Valgblogg - Laila Susanne Vars
Aili Keskitalo - valgblogg
Valgblogg - Aud H. Marthinsen
Ellen Kristina Saba - valgblogg
Hadi Strømmen Lile
Blogg - Helge Aslaksen Ravna
Valgblogg - Toril Bakken Kåven

NRK Sápmi har invitert åtte personer til å blogge for oss i forbindelse med sametingsvalget.

Valgbloggstaben vil utvides etter hvert med nye stemmer.

Publikum inviteres til å kommentere innleggene til våre bloggere. På den måten kan hvem som helst få til en dialog med disse.

Foreløpig blogger seks politikere. Disse representerer ulike interesser i norsk samepolitikk.

Blogginnleggene finnes samlet i saksuniverset « Sametingsvalgbloggen ». Her vil det ferskeste innlegget alltid ligge øverst.

Representerer ulike grupper

Tre av dem er presidentkandidater, og representerer både store partier og velgergrupper:

Vibeke Larsen fra Arbeiderpartiet, Laila Susanne Vars fra Árja og Aili Keskitalo fra Norske Samers Riksforbund.

De øvrige politikerne representerer andre grupperinger; blant annet norske politiske partier, og «småpartiene» som etableres rundt om i valgkretsene.

Den sistenevnte gruppen er representert med Toril Bakken Kåven fra Nordkalottfolket. De to andre er Aud Helene Marthinsen fra Fremskrittspartiet og Ellen Kristina Saba fra Høyre.

I vinter ble Helge Aslaksen Ravna valgt til leder for den samiske ungdomsorganisasjonen Noereh!. Han er ungdommens stemme i valgbloggen. Ravna er opprinnelig fra Tana, men studerer og bor i Trondheim nå.

Hadi Strømmen Lile er forsker ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi på Universitetet i Oslo. I 2011 kom hans rettssosiologiske studie om hva barn lærer om det samiske folket.

Den iransksamiske forskeren skal blogge om forhold i samfunnet som har innvirkning også på sametingsvalget.

Dialog med velgerne

Sametingsvalgbloggen skal ta for seg politikk, men det åpnes også for mer personlige betraktninger - eller om forhold som tar for seg det samiske samfunnet på andre måter.

De inviterte bloggerne har fått nesten frie tøyler. Ettersom innleggene publiseres på NRK Sápmis nettside, må innholdet være innenfor de presseetiske rammene.

Det er opp til bloggerne å avgjøre hvilket språk de ønsker å bruke; norsk eller samisk. Lengden er satt til 5.000 tegn. NRK Sápmi har antydet en publiseringsfrekvens på et innlegg pr. uke.

NRK Sápmi åpner for kommentering av blogginnleggene. Det betyr at publikum og velgere kan få en dialog med valgbloggerne.

Under hvert innlegg finnes det et kommentarfelt. For å kunne delta her må man registrere seg i kommentarsystemet Disqus. Hvis du trykker på lenken til Disqus er det bare å følge anvisningene for opprettelse av en Disqus-profil. Har du en profil er det bare å logge inn.

NRK Sápmi legger ikke inn kommentarer for andre (som for eksempel blir sendt inn på e-post til oss).