Her er nøkkeltallene

Formidabel økning i erstatningsutbetalingene, og stor økning i antall rein det er søkt rovvilterstatning for.

SNO undersøker reinkadaver

SNO undersøker om denne reinen er drept av rovdyr.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Tabellen nedenfor viser utviklingen i reintallet i Finnmark siden 2002. I Øst-Finnmark har det økt med 17,5 prosent, og i Vest-Finnmark med nesten 25 prosent. I femårsperioden 2008-2012 har imidlertid reintallet i øst gått ned med 13,7 prosent. I Vest-Finnmark har det økt med 9,5 prosent.

Når det gjelder hva som er omsøkt og hva som er utbetalt i rovvilterstatninger, viser tabellene en stor økning.

I femårsperioden 2008-2012 er det som er omsøkt i Øst-Finnmark økt med 54,6 prosent. Her har utbetalingene økt med 67 prosent. I Vest-Finnmark er økningen på 46,3 prosent av omsøkt, men utbetalingene har imidlertid ikke økt med mer enn to prosent.

I tabellen finnes også oversikt over utviklingen i slaktevekter.

Utviklingen fra 2002 til 2012

Område

2002

2008

2009

2010

2011

2012

 

 

 

 

 

 

 

Reintall, Øst Finnmark (antall)

63.389

86.315

88.868

87.283

83.957

74.454

Reintall, Vest Finnmark (antall)

84.214

96.009

98.548

97.957

107.055

105.092

 

 

 

 

 

 

 

Omsøkt erstattet Øst Finnmark (antall)

12.047

16.355

20.074

20.179

23.371

25.285

Omsøkt erstattet Vest Finnmark (antall)

17.099

25.047

27.150

27.589

32.079

36.651

 

 

 

 

 

 

 

Erstattet Øst Finnmark (antall)

2.348

4.511

4.706

6.862

5.829

7.530

Erstattet Vest Finnmark (antall)

2.321

5.837

5.750

4.732

4.422

6.227

 

 

 

 

 

 

 

Utbetalt Øst Finnmark (kr)

3.580.000

12.299.907

14.671.668

22.616.841

19.726.984

20.558.752

Utbetalt Vest Finnmark (kr)

3.560.000

13.690.636

12.379.924

12.482.735

13.099.090

13.956.433

 

 

 

 

 

 

 

 

2002

2008

2009

2010

2011

2012

Vekter

Øst Finnmark(kg)

 

 

 

 

 

 

- Okse over 2 år

44,9

43,9

45,5

41,2

40,3

38,2

- Okse 1-2 år

32,0

27,1

26,9

25,5

24,1

25,1

- Simle over 2 år

30,4

28,4

28,1

27,2

27,4

28,1

- Simle 1-2 år

28,7

23,9

24,4

23,1

21,5

23,1

- Kalv 0-1 år

21,1

17,4

18,4

17,4

17,8

17,4

 

 

 

 

 

 

 

Vekter Vest Finnmark(kg)

 

 

 

 

 

 

- Okse over 2 år

44,8

40,1

42,2

39,1

38,4

38,3

- Okse 1-2 år

28,4

23,9

24,7

23,7

22,9

22,9

- Simle over 2 år

29,8

26,2

27,0

25,5

26,7

25,6

- Simle 1-2 år

26,9

21,2

21,3

19,6

21,6

20,2

- Kalv 0-1 år

20,4

16,4

17,3

16,0

16,7

16,3

Tallene for omsøkt, erstattet og utbetalt er hentet fra Fylkesmannen i Finnmark for perioden 2008-2012. Tallene for reintall og vekter er hentet fra Ressursregnskapet for reindriftsnæringen.

Korte nyheter

  • Samisk TV-serie vant pris

    NRK Sápmis TV-serie «Agnete jienáda/ Agnete bruker stemmen» vant kategorien beste TV-program i Northern Character TV og filmfestival som ble arrangert i Murmansk lørdag kveld. Regissør Biret Ravdna Eira tok imot prisen. – Det var veldig uventet å vinne denne prisen. Jeg er så takknemlig for at Agnete ville fortelle sin historie og om sine følelser i serien. Og jeg er takknemlig for at jeg fikk jobbe med denne serien, sier Eira som har skrevet manus og hatt regi i serien. Se hele serien i NRK TV her, eller les historien om Agnete her. Loga dán ođđasa sámegillii dá.

    Biret Ravdna Eira