Her er listene til sametingsvalget

Over 60 listeforslag ble levert til Sametinget før fristen for å melde sin deltakelse til sametingsvalget gikk ut fredag.

Sametingets plenumssal

UTSKIFTNING AV LISTEKANDIDATER: Sammenlignet med forrige sametingsvalg, er det mange nye listekandidater på de listene som de stiller for.

Foto: Denis Caviglia

Høyre, Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Fremskrittspartiet og Norske Samers Riksforbund stiller lister i alle valgkretsene.

På sametingets nettside kan du se hvilke lister som stiller i din valgkrets.

Sittende sametingspresident Vibeke Larsen har med sitt nye parti Šiella, gjennomført nominasjoner i seks av syv valgkretser. I Østre valgkrets stiller Šiella liste sammen med Samedemokratene.

Også partiet Árja har sendt listeforslag fra seks valgkretser, mens Nordkalottfolket deltar i sametingsvalget i fire valgkretser. Samenes Folkeforbund (SFF) har sendt inn listeforslag fra Østre, Gáisi og Vesthavet valgkrets.

14 lister i Ávjovárri

Ávjovárri valgkrets er fortsatt den valgkretsen med flest lister. I alt 14 lister kjemper der om stemmene. Sørsamisk valgkrets har 6 listeforslag, og der har velgerne færrest lister å velge mellom.

Listeforslagene er blitt lagt ut til ettersyn etter hvert som de har kommet inn.

Sametingets valgnemnd vil behandle listeforslagene, og godkjenne forslag til valglister og stå for eventuelle tilbakekallinger av valglister.

Fristen for å få listeforslagene endelig godkjent, er 1. juni 2017.

HER ER LISTENE I HVER VALGKRETS:

Østre valgkrets :

 • Norske Samers Riksforbund - Samefolkets Parti (NSR-SfP)
 • Fremskrittspartiet (Frp)
 • Samenes Folkeforbund (SFF)
 • Arbeiderpartiet (Ap)
 • Árja
 • Senterpartiet (Sp)
 • Samedemokratene og Šiella
 • Høyre (H)

Ávjovárri valgkrets:

 • Fremskrittspartiet (Frp)
 • Samefolkets parti (SfP)
 • Árja
 • Senterpartiet (Sp)
 • Høyre (H)
 • Norske Samers Riksforbund (NSR)
 • Nordkalottfolket
 • Johttisápmelaččaid listu
 • Fastboendes Liste
 • Fastboendes liste på Sametinget
 • Arbeiderpartiet (Ap)
 • Sosialistisk Venstreparti (SV)
 • Šiella
 • Sámieana

Nordre valgkrets:

 • Árja
 • Arbeiderpartiet (Ap)
 • Fremskrittspartiet (Frp)
 • Nordkalottfolket
 • Norske Samers Riksforbund (NSR)
 • Senterpartiet (Sp)
 • Høyre (H)
 • Šiella

Gáisi valgkrets:

 • Fremskrittspartiet (Frp)
 • Árja
 • Norske Samers Riksforbund (NSR)
 • Arbeiderpartiet (Ap)
 • Senterpartiet (Sp)
 • Nordkalottfolket
 • Høyre (H)
 • Samenes Folkeforbund (SFF)
 • Jiehkkevárri
 • Šiella

Vesthavet valgkrets:

 • Árja
 • Samenes Folkeforbund (SFF)
 • Fremskrittspartiet (Frp)
 • Norske Samers Riksforbund (NSR)
 • Arbeiderpartiet (Ap)
 • Høyre
 • Senterpartiet (Sp)
 • Šiella

Sørsamisk valgkrets:

 • Arbeiderpartiet (Ap)
 • Fremskrittspartiet (Frp)
 • Senterpartiet (Sp)
 • Høyre (H)
 • Åarjel-Saemiej Gïelh (ÅaSG)
 • Norske Samers Riksforbund (NSR)

Sør-Norge valgkrets:

 • Norske Samers Riksforbund (NSR)
 • Árja
 • Fremskrittspartiet (Frp)
 • Arbeiderpartiet (Ap)
 • Samefolkets Parti (SfP)
 • Senterpartiet (Sp)
 • Høyre (H)
 • Nordkalottfolket
 • Šiella