Karasjok-kandidatene

I Kárášjohka/Karasjok kan folk velge mellom åtte lister. 156 kandidater kjemper om 19 plasser i kommunestyret.

 

 

 

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

 

Kandidatene

 

 

 

 

 

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

  

1. Kjell H. Sæther, 1948, bargi, arbeider

2. Ragnhild Vassvik Kalstad, 1966, ossodatjođiheaddji, avdelingsleder

3. Petter Asbjørn Balto, 1957, oahpaheaddji, lærer

4. Elen Maria Eriksen, 1955, girkobálvá, kirketjener

5. Nils Anders Eira, 1943, badjeolmmoš

6. Inger Anne Mienna, 1962, buhtistanjođiheaddji, renholdsleder

7. Åsmund Samuelsen, 1954, girkoverdde, kirkeverge

8. Anne Marie Svineng, 1937, penšunista, pensjonist

9. Kai Jøran Mienna, 1977, buollinčáskadeaddji, brannkonstabel

10. Line A. Nilsen, 1980, vuosttaščálli, førstesekretær

11. Svein O. Vuolab, 1952, eanadoalli, bonde

12. Per Henrik Guttorm, 1971, badjeolmmoš, reineier

13. Bente Buskum, 1981, oahppi, skoleelev

14. Kari Ingeborg Høgden, 1940, birasbargi, miljøarbeider

15. Mathis A. Sara, 1941, badjeolmmoš, reineier

16. Frøydis Lindseth, 1966, beaivválaš jođiheaddji, daglig leder

17. John Edvind Holmestrand, 1959, snihkkár, snekker

18. Marit Kirsten A. Gaup, 1960, badjeolmmoš/ekonomikonsuleanta

19. Hans Ingvald Hanssen, 1947, vuoddji, sjåfør

20. Eldbjørg Mathisen, 1955, gieloldeaddji, sminkør

21. Jan Gunnar Johansen, 1963, oahpaheaddji, lærer

22. Silje Monstad, 1985, oahppi, skoleelev

23. John Henrik Eira, 1953, badjeolmmoš/reineier

24. Jan Helge Soleng, 1963, beaivválaš jođiheaddji, daglig leder

  

 

 

 

 

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

 

1. Wiggo Isaksen, tannlege, 1931, Markangeaidnu 12

2. Håkon Bysheim, ingeniør, 1951, Johana Rasttur Geaidnu 3

3. Leif Balto, 1954, fysioterapeut, Markangeaidnu 12

4. Magnus Halonen, 1944, fagass., Gargos 10

5. Rune Rasmussen, 1966, kioskbestyrer, Fjellgata 19

6. Josef Rieser, 1943, Ajaluodda 20 B

7. Svein Tverrli, 1940, snekker, Ivvar Ivvar geavli 28

  

 

 

 

 

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

 

1, Máret Sárá/Álet-Risten Máret, 1947, ráđđeaddi/rådgiver

2. John Tor Gaup/Máhte-Per-Lemet Jovnna, 1960, reineier

3. Mette Anti Gaup, 1970, lærer/reineier

4. Samuel Johannessen Anti, 1943, reineier

5. Vera Moeng Anti, 1971, butikkmedarbeider/reineier

6. Johan Aslak Eira, 1978, reieneier

7. Mattis Áilu Eira Meløy, 1974, reineier

8. Rasmus Somby, 1963, reineier

9. Tor Mikkel Eira, 1971, reineier

10. Inger Elisabeth Utsi, 1972, lærer/reineier

11. Anders Nils S. Anti, 1969, reineier

12. Anne Jannok Eira, førskolelærer/reineier

13. Nils Lars N. Eira, 1972, reineier

14. Nils Mikkel Somby, 1965, reineier

15. Anders Somby jr., 1960, reineier

16. Marit Anne A. Utsi, 1976, reineier

17. Klemet Amund Eira, 1958, reineier

18. Mathis Aslak Eira, 1983, reineier

19. Margit Alette S. Anti, 1944, reineier

20. Rasmus J. Anti, 1944, reineier

21. Anny Vigdis Sara, 1954, rådgiver

22. Lásse André Anti, 1987, lærling/reineier

23. Anders Nils N. Utsi, 1967, reineier

24. John Idar Anti, 1964, reineier

 

 

 

 

 

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

 

1. Helge Borud, 1947, lærer

2. Kristine Gaup Grønmo, 1955, leder undervisningssykehjemmet

3. Niilas Henry Nystad, 1987, skoleelev

4. Marit M. Anti, 1948, reindriftsutøver

5. Henry Somby, 1967, vernepleier

6. Berit Frøydis S. Johnsen, 1956, kateket

7. Jan Ove Krutvik, 1977, redaktør

8. Ruth Somby, 1944, lærer

9. Leif Petter Grønmo, 1943, diakon

10. Ann Solveig Nystad, 1961, bladmedarbeider

11. John Aslak Johansen, 1941, aktivitetsleder

12. Berit Anna Balto Gulbrandsen, 1947, kirketjener

13. Johan Bakken Sandvik, 1942, prest

14. Maina Westerfjell Teigmo, 1929, pensjonist

15. Alf K. Tellefsen, 1938, predikant

16. Inger Marie Guttorm, 1971, lærer

17. Hjalmar Salamonsen, 1934, pensjonist

18. Ottar Lindseth, 1935, pensjonist

19. Per Arne Mosebakken, 1953, miljøarbeider

 

 

 

 

 

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

 

1. Terje Tretnes / Piera-Biret Terje, 1960

2. Anja Guttorm Graven / Áleht-Lemet Máret Anja, 1979

3. Stig Arne Somby / Biret-Elle Ardne-Ettá Stig-Arne, 1978

4. Inga Margrethe Vars / Nilsse-Piera Biret-Márjjá Margrethe, 1969

5. Amund P. Anti / Márgget-Jon Piera Ámmun, 1946

6. Mona B. Kemi / Máhte-Lemet Lilli Mona, 1968

7. John Nystad / Hánas-Johanas Waldemar Jovnna, 1960

8. Inga Ravna Eira / Iŋgos-Máhte Iŋgá, 1948

9. Jonny Myrskog / Mihkkal-Hánssa Jonny, 1962

10. Anne Line Østby / Marjja-Pier' Johanas Øyvind Ánne-Line,  1978

11. Anders Hans Nordsletta / Sosial-Ánde, 1934

12. Åse Svineng Alstad / Iŋggá-Hánssa Åse, 1956

13. Johan Anders Bær / Keme-Juhán Máret Juhán-Ánde, 1965

14. Vera Eriksen / Juvlejus-Iŋggá Vera, 1963

15. Samuel John N. Anti / Johanas-Ristin Jovnna, 1951

16. Marie I. Turi / Pieraš-Nillá Márjá, 1953

17. Klemet Ingolf Kildedam / Jergol-Iŋggá Iŋggá Lemet, 1956

18. Piera Jouni Somby / Lemet-Heaika Lemeha Piera-Jovnna,  1968

19. Arne Skoglund / Hánas-Ánne Arne, 1952

20. Karen Berit Nedrejord / Káre-Máhte Káre-Biret, 1958

21. Nils Julius Anti / Jusse-Nigá Jusse Nigá, 1971

22. John Åge Somby / Máret-Ristin Jovnna, 1961

23. Láilá Somby Sandvik / Biret-Elle Láilá, 1942

24. Per Tor Turi / Lásse-Jon Jovnna Piera, 1953

 

 

 

 

 

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

 

1. Anne Toril Eriksen Balto, 1977, økonomikonsulent

2. Gunn Anita Skoglund Sara, 1965, førstesekretær - reindriftsforvaltning

3. Frode Tangen, 1972, IT-konsulent og Brannmann

4. Anders Guttorm, 1966,  inspektør - mattilsynet

5. Tore-Jan Gjerpe, 1953, samfunnsplanlegger

6. John Mathis Utsi, 1979, reineier/selvstendig næringsdriver

7. Gunn Anette Anti Aslaksen, 1965, regnskapskontrollør/konsulent

8. Geir Svestøl, 1966, miljøarbeider og brannmann

9. Lars Persen Gaup, 1954, reineier

10. Liv Tone Boine, 1967, redaktør - læremidler og forfatter

11. Kirsten Ragnhild Helander, 1945, penjonist

12. Fred Olav Larsen, 1967, miljøarbeider

13. Johannes A.P. Guttorm, 1946, reineier/selvstendig næringsdriver

14. Alma Helander, 1951, miljøarbeider

15. Arne Kristian Balto, 1974, sjåfør/Selvstendig næringsdriver

16. Bjarne Persen, 1949, semiteniker

17. Ellen Marie Somby Sara, 1967, reineier/selvstendig næringsdriver

18. Fritz Erlandsen, 1955, bonde/selvstendig næringsdriver

 

 

 

 

 

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

 

1. Sverre Nikkinen, 1952

2. Eli Julianne Dalseng, 1954

3. Ragnhild Dahl, 1963

4. Knut Willy Davidsen, 1956

5. Ellen Ingrid Grenserud Eira, 1961

6. Asbjørn Guttorm, 1957

7. Inger Johanne Revheim, 1967

8. Kolbjørn Norvang, 1983

9. John Erik Boine, 1985

10. Magnar Aslaksen, 1964

11. Rune Georg Guttom, 1973

12. Doris Norbye, 1953

13. Roald Isaksen, 1945

14. Inger Støreng, 1945

15. Bjarne Tapio, 1950

16. Liv Christin Klefstad,1958

17. Atle Heim, 1965

18. Dagny Skals, 1943

19. Eilif Norvang, 1951

20. Håkon Boine, 1953

21. Randi Olstad, 1955

22. Kjell Østmo, 1951

 

 

 

 

 

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

 

1. Kåre Petter Theodorsen, 1953, fagleder

2. Nils Nilsen Gaup, 1955, postbetjent

3. Aud Scheie Anti, 1955, lektor

4. Bjarne Rikardsen, 1943, selvstendig næringsdrivende

5. Berit Dagny J. Anti, 1963, lærer

6. Karen Marit Utsi, 1969, reineier

7. Anna Rita Spein, 1968, lege

8. Ole Máhtte Scheie Anti, 1984, student

9. Anders Kristian Henriksen, 1964, informasjonskonsulent

10. Alwin Van As, 1965, sølv- og gullmester

11. Øyvind Moeng, 1939, tømmermester

12. Trygve Guttorm, 1961, adjunkt

13. Olaug Larsson, 1953, translatør

14. Nils Peder Eriksen, 1952, sosionom

15. Espen Theodorsen, 1987, soldat

16. Kirsti Lysklætt Andersen, 1988, student

17. Lillemor Nedrejord, 1929, pensjonist

18. Vera Lysklætt, 1954, landskapsarkitekt