Her er kandidatene i Kåfjord

I Gáivuotna/Kåfjord kan folk velge mellom syv lister. 110 kandidater kjemper om 17 plasser i kommunestyret. To ordførerkandidater er kvinner, mens fem er menn.

HER ER PARTIENE OG LISTENE SOM STILLER TIL VALG:

 • Det norske Arbeiderparti
 • Fremskrittspartiet
 • Kristelig Folkeparti
 • Kystpartiet
 • Kåfjord bygdeliste
 • Miljøpartiet De Grønne
 • Senterpartiet

KANDIDATENE

Det norske Arbeiderparti:

1 Bjørn Inge Mo 1968
2 Jani Anette Albrigtsen 1971
3 Asle Tveitnes 1958
4 Lisa Marie Pedersen 1986
5 Geir Ivar Thomassen 1975
6 Vivi Irene Myrseth 1962
7 Rita Thomassen 1972
8 Asmund Emil Eliassen 1946
9 Beate Solberg 1974
10 Nils Petter Blomstereng 1972
11 Eldbjørg Helene Breivik 1940
12 Levin Mikkelsen 1953
13 Lisa Katrine Mo 1992
14 Villy Ivan Hestdal 1950
15 Kine Benedicte Rasmussen 1984
16 Vidar Myrseth 1954
17 Randi Ingrid Stenseth 1972
18 Pål Lyngstad 1968
19 Laila Norun Voldvik 1954
20 Arne Steinnes 1968
21 Britt Margrethe Pedersen 1968

Fremskrittspartiet:

1 Terje Lilleberg 1973
2 Aud Helene Marthinsen 1967
3 Selmer K L Johansen 1951
4 Harry Nilsen 1964
5 Harald Idar Pedersen 1945
6 Frank Ivar Kristiansen 1978
7 Gunnar Søreng 1973
8 Kent-Arne Marthinsen 1976
9 Janne Lilleberg 1986
10 Torbjørn Myklebust 1980
11 Guro Marthinsen Jakobsen 1987
12 Lars-Arvid Turunen 1979
13 Aksel Bernhart Salo 1939
14 Else Marie Hølen Johansen 1949
15 Konrad Jermund Marthinsen 1953

Kristelig Folkeparti:

1 Frode Lervoll 1947
2 Einar Eriksen 1972
3 Venche K Fagerli 1966
4 Terje Olaf Bakkehaug 1987
5 Eldbjørg Helene Nilsen 1951
6 Enok Sigurd Anton Isaksen 1948
7 Magne E Monsen 1950
8 Olaug Anne Rønsen 1981
9 Torbjørn Karlsen 1969
10 Beate Solberg Andersen 1970
11 Ragnhild Selle Rundberg 1957
12 Odd Harald Fagerli 1967
13 Sissel Norun Gamst 1958
14 Anna Elise Trollvik 1951
15 Ruth Ingunn Seljeskog 1955
16 Tormod Reidar Jensen 1942


Kystpartiet:

1 Rita Synnøve Mathisen 1966
2 Ludvig Rognli 1965
3 Olga Elisabeth Nilsen 1946
4 May Heitmann Knutsen 1964
5 Stig Berg Kristoffersen 1971
6 Ken Stian Mathisen Larsen 1988
7 Merethe Simonsen 1964
8 Lars Kristian Rognli 1991
9 Irene Lyngstad 1974
10 Lise-Lotte Mathisen 1986
11 Rainer Hilbert Knutsen 1962
12 Hans Ivar Olsen 1962
13 Gitlaug Paulsen-Nilsen 1953
14 Odd Asbjørn Hansen 1953
15 Ruth Hilma Jensine Rognli 1942
16 Arild Olsen 1973
17 Nils Samuelsen 1949
18 Arne Blomli 1960

Kåfjord bygdeliste:

1 Linn Sylvi Steinnes 1973
2 Jens Ivar Simonsen 1973
3 Viggo Gudmund Mikkelsen 1940
4 Marita Hestdal 1993
5 Lill Kristin Berg 1973
6 Anna-Iren Berg-Løvli 1975
7 Einar Arnleiv Storslett 1935
8 Jan-Robert B Simonsen 1991
9 Victoria Guseinova Lyngmo 1970
10 Ken Harry Nilsen 1992
11 Bård-Magne Liland 1990
12 Tine Karoline Kristiansen 1990
13 Torgeir Norum 1962
14 Marius Johan Johnsen 1990
15 Jim Roar Wiik 1979
16 Ruth E Steinnes 1952

Miljøpartiet De Grønne:

1 Lars Norvald Nilsen 1958
2 Tor Mikalsen 1968
3 Edel Olsen 1968
4 Isabell Taknes 1987
5 Gunter Herbert Scholz 1959
6 Ingvild Bratbak Larsen 1969
7 Hans Erik Olsen 1967
8 Irina Haugane 1983
9 Øystein Oldervoll 1975

Senterpartiet:

1 Svein Oddvar Leiros 1969
2 Silje Hovdenak 1974
3 Marita Pedersen 1981
4 Idar Marinius Pedersen 1948
5 Rita Myrvoll 1985
6 Ingrid J Johansen 1945
7 Karl Idar Berg 1961
8 Odd Helge Johnsen 1964
9 Eva Elisabeth Jørgensen 1940
10 Cathrine Joramo Solbakken 1978
11 Birger Olsen 1965
12 Janne Steinlien Sara 1969
13 Øyvind Rundberg 1944
14 Svein Peter Pedersen 1945
15 Mary K Mikalsen Trollvik 1935

Kilde: www.regjeringen.no

Korte nyheter

 • Truet med budsjettkutt – Får penger

  For andre gang på to år foreslo bydel Grünerløkka i Oslo fjerne en lederstilling i den samiske barnehagen i Tøyenparken i sitt budsjettforslag. Dette skapte uro blant foreldre og andre. De mente at ved å blant annet fjerne den samiske daglige lederen kunne den samiske barnehagen bli mer norsk. Men nå får den samiske barnehagen 800.000 kroner i øremerket driftstilskudd.

 • Mikkel Isaks rein blir påkjørt

  Loga dán sámegillii. Ifjor ble 416 rein påkjørt i Troms og Finnmark og i hele landet er tallet nærmere 800 rein, viser tall. Reineier i Fávrrosorda Mikkel Isak Eira er plaget med reinpåkjørsler da det er bygd bilvei gjennom vinterbeitet deres, og reinbeitedistriktet har hittil i høst mistet allerede 15 rein. – Nå har jeg lagd et skilt med blinkende lys for å forhindre, sier Eira. Han mener at Statens Vegvesen burde gjøre mer for å hindre reinpåkjørsler. Vegvesenets Brede Thomassen sier at de vurderer å sette opp flere skilt og strø mer sand slik at stopplengden blir kortere. Se hele videoen her.

  Tromssa - ja Finnmárkku fylkkas vuojáhalle mannan jagi 416 bohcco ja olles Norggas lahka 800, čajehit logut. Mikkel Isak Eira oaivvilda Geaidnodoaimmahat sáhtášii eanet bargat eastadan dihte vuojahallamiid. 
 • Áigot eanet ovttasbargat

  Davviriikkain áigot lasihit ovttasbarggu sámeoahpahusáššiin. Otne leat suokkardallan sámeoahpahusbarggu čuolmmaid ja ohcan daidda čovdosiid. Čovdosat galget leat davviriikkalaččat ja guoskkat boahtteáiggis buot golmma davviriikkas. – Nu ahte mis lea dakkár sohppojuvvon vuohki das, ahte mo mii bargat ovttas, okta ovdamearka lea mo oktasaš dilálašvuođain mii basttit hábmet dan oppalaš gova ja soahpat, ahte mo mii ovdánit, lohka Anni Koivisto
  Suoma Sámedikke 1. várreságajođiheaddji.

  Anni Koivisto
Sámedikke 1. várreságajođiheaddji
  Foto: Yle Sapmi