Her er den nye urfolkslederen

Dalee Samboo Dorough ble i går valgt som ny urfolksleder for FN`s Permanente Forum for urfolk.

Dalee Samboo Dorough er valgt som ny urfolksleder for FN`s Permanente Forum for urfolk.

Fotograf Roger Manndal

Hun er jurist, professor og har hatt tunge internasjonale urfolksverv i flere tiår.

– Spennende, men vanskelig

– En spennende og meget vanskelig oppgave, var hennes første svar da den internasjonale pressen ville vite om vervet som hun har påtatt seg.

– Jeg gleder meg til å ta fatt i det nye vervet og håper at jeg blir en synlig leder som ivaretar rettighetene til urfolk, sa Samboo Dorough på pressekonferansen i går ettermiddag i New York.

Hun er født i Alaska og er Inupiat, en urfolksgruppe som bor ved Beringsstredet. Samboo Dorough fortalte på pressekonferansen at hun ble interessert i urfolksrettigheter allerede i 1971, da daværende president Richard Nixon underskrev en omstridt landavtale for Alaska.

– Jeg ville sikre familiens eksistens og innså veldig tidlig at dersom man vil ha en positiv utvikling i et samfunn, så må rettighetene være på plass, sier den nye urfolkslederen.

Hun er ikke imponert over utviklingen i Arktis. Under pressekonferansen tok hun opp situasjonen både på Grønland og Kanada.

– Mange små urfolkssamfunn er skjøre og vi vet ikke hva som vil skje på Grønland når store land som Kina og store internasjonale gruveselskaper planlegger omfattende gruvevirksomhet der- derfor må urfolksrettigheter sikres.

Dialog er viktig

Den nye lederen ønsker tettere dialog mellom statene og urfolk og for å oppnå dette, så må man effektivisere og forbedre urfolksarbeid i FN systemet.

– Jeg ønsker å effektivisere urfolksarbeid på FN-nivået og håper at vi får en smidigere organisering, slik at urfolk på grasrot nivå ser at man kan dra nytte av oppdraget som urfolksforumet har hatt de siste 13 årene. Jeg ønsker tettere dialog - også med de statene hvor urfolk har det svært vanskelig, man må få til en utvikling og sikre at rettighetene ivaretas.

– Hvorfor vil du lede dette forumet?

– Jeg synes at det er spennende å jobbe med urfolkssaker og når man får spørsmål om man vil lede forumet, da tar man utfordringen. Jeg vet at det er en krevende oppgave, men hvis man vil påvirke på globalt nivå, så er FN det beste systemet hvor man kan ha slike verv.

Lang erfaring

Dalee Samboo Dorough har lang erfaring med organisering av urfolk, både i Arktis og på internasjonalt nivå. Da urfolk begynte å mobilisere seg og jobbe med sikring av rettigheter, da var hun som ung jurist og aktivist, en av de som var med på å utforme ILO-konvensjon nr. 169, som er en av de konvensjonene som sterkest ivaretar urfolkenes rettigheter og har klare forpliktelser overfor statene. I tillegg var hun også med på å organisere og samle inuittene i Arktis og var en av pådriverne for å etabalere ICC- Inuit Circumpolar Conference.

Allerede i går kveld hadde hun et viktig møte med FNs generalsekretær Ban ki-Moon. Generalsekretæren inviterte 14 urfolksledere for å diskutere om hvordan man kan forenes slik at det det blir verdenskonferanse i september i New York.

– Jeg ønsker å bidra med mitt og håper at stater og urfolk blir enige - og målet mitt er at vi under denne sesjonen blir enige, slik at konferansen blir gjennomført som planlagt, sier den nye urfolkslederen.

Gudrun Eriksen Lindi

Leder i Samisk kvinneforum Gudrun Eriksen Lindi

Foto: Liv Inger Somby/NRK

– Et stort forbilde som inspirerer

– Hun er et stort forbilde for mange av kvinnene som er på forumet. En av de som har truffet Samboo Dorough flere ganger er Gudrun Eriksen Lindi, som er leder i Samisk kvinneforum.

– Dalee er en solid og kunnskapsrik politiker. Hun er samlende og har en egen evne til å gjennomføre sakene på en smidig og effektiv måte og i tillegg er hun veldig sterk verbalt, sier Eriksen Lindi. Hun er glad for at kvinnelige politikere som har jobbet aktivt for å styrke urfolk får sentrale og viktige posisjoner på globalt nivå.

– Nå har to urfolkskvinner ledende posisjoner i FN-systemet. Dalee er nå valgt som leder for verdens 370 millioner urfolk og Victoria Tauli Corpuz fra Filippinene er den nye spesialrapportøren.

En ung kvinnelig politiker fra Mexico er også fornøyd med valget av ny urfolksleder.

– Valget av Dalee er inspirerende for oss unge og jeg håper at hun lykkes med vervet, sier Olmedo Basilio.

– Jeg kommer fra Mexico hvor mange urfolk lever under svært vanskelig og dramatiske forhold, så jeg håper at den nye lederen lykkes med oppdraget. Hun ble jo valgt med akklamasjon og det var nærmere 2000 mennesker på forumet under valget, så dette var en historisk og viktig dag for oss unge kvinnelige politikere.

Olmedo Basilio fra Mexico

Olmedo Basilio fra Mexico

Foto: Liv Inger Somby/NRK