Ingen reell økning i bevilgningene til samiske formål

Prisstigning på fire prosent vil spise opp hele økningen som samiske formål får i statsbudsjettet for 2017.

Norsk og samisk flagg utenfor Stortinget

OFFENTLIGGJORT: Statsbudsjettet ble lagt frem i Stortinget i dag.

Foto: Kallestad, Gorm / Scanpix

Siv Jensen Sametinget

MINDRE ENN FORVENTET: Finansminister Siv Jensen øker det totale budsjettet til Sametinget med 5,9 prosent, langt mindre enn hva Sametinget selv forventer.

Foto: NRK

Statsbudsjettforslaget for 2017 bevilger 955.5 millioner kroner til samiske formål, en økning på fire prosent fra fjoråret da budsjettet lå på 918.1 millioner kroner.

Med prisstigning på fire prosent, slik det har vært det siste året (ekstern lenke), vil det spise opp hele økningen.

Men politikerne legger imidlertid opp til noe lavere prisvekst neste år, mellom 2,1 og 3,0 prosent.

Samlet totale bevilgninger til samiske formål øker med 37.3 millioner kroner hvorav 25.5 millioner av disse blir bevilget til sametinget, en 5.8 prosent budsjettøkning.

Samisk høgskole: 83,9 millioner

Bevilgningen dekker også Senter for samisk i opplæringen. Samisk høgskole utfører enkelte oppgaver på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Bevilgningen skal benyttes til drift av Faglig analysegruppe for samisk statistikk og Samiske veivisere.

Som følge av at pilotprosjektet Samisk tradisjonell kunnskap – Árbediehtu ble avsluttet i 2016, er det foreslått å overføre 1,6 mill. kroner av bevilgingen fra Samisk høgskole til Sametinget. Det foreslås dermed en bevilgning på 4 mill. kroner til Samisk høgskole i 2016.

Språkprosjektet Divvun: 6,9 millioner

Moderne språkteknologi er en forutsetning for at samiske språk skal kunne overleve som bruksspråk i dagens samfunn. I 2015 har Divvun lansert et tekst-til-talesystem for nordsamisk, som gjør det mulig å få lest opp nordsamisk tekst fra en datamaskin.

Programmet vil gjøre det enklere for samiske språkbrukere å skrive på samisk og dermed gi samiskspråklige brukere de samme teknologiske muligheter som norske språkbrukere har. I tillegg har Divvun jobbet videre med blant annet samisk tastatur for mobil og nettbrett.

Internasjonalt samisk filminstitutt (ISFI): 4,5 millioner

Det foreslås en økning på 0,5 mill. kroner til ISFI i 2017. Økningen kan brukes både til drift av ISFI og bevilgninger til samiske audiovisuelle produksjoner. Formålet er å sikre ISFI en bedre driftssituasjon, slik at de kan videreføre og styrke satsingen på produksjon og formidling av samiske audiovisuelle produksjoner.

Samiske aviser: 27,5 millioner

Under denne posten gis det tilskudd til produksjon av samiske aviser og tilskudd til produksjon av avissider på lulesamisk og sørsamisk. Ordningen er regulert i forskrift fastsatt av Kulturdepartementet, og midlene fordeles av Medietilsynet.

Oversikt over bevilgninger til samiske formål

Oversikt over bevilgninger til samiske formål

Oversikt over bevilgninger til samiske formål. Tallene er angitt i 1000 kroner.

Foto: Regjeringen.no / NRK

Budsjett for Sametinget 2017

Budsjett for sametinget 2017.

Oversikt over budsjettet for sametinget 2017. Tallene er angitt i 1000 kroner.

Foto: Regjeringen.no / NRK

Korte nyheter

 • Giellafestiválavahkku boahtte jagi

  Romssas áiggošedje boahtte jagi doallat giellafestiválavahku, muitala Gáisi gielddaguovddáža jođiheaddji Niklas Labba. – Dás galggašii leat girjjálašvuohta, musihkka, málesteapmi ja nu ain. Mii áiggošeimmet gielain dahkat festivála, čilge Labba. Dán vahkus dollo Sámi giellavahku miehtá Sámi. Ulbmilin lea lokte sámegielaid árvvu, ja buoridit máhtu sámi gielaid ja kultuvrra birra olles servodagas.

  Niklas Labba
  Foto: Dan Robert Larsen / NRK
 • Går av etter to år som fylkesråd

  – Jeg har bedt om å fratre som fylkesråd fra første november. Dette har jeg gjort etter en samlet vurdering av de to år som har vært, og veien fremover. Det meddeler fylkesråd for plan, økonomi og kultur i Troms og finnmark fylkeskommune Anne Torill Eriksen Balto (Sp) på sin Facebookside. Eriksen Balto legger noe av skylden for sin avgang på sammenslåingen av Finmark og Troms fylkeskommuner, og hun er lei seg for at sammenslåingen har mange priser. Nå håper hun bare at Finnmark blir godt representert i den forholdsvis nye fylkeskommunen.

  Anne Torill Eriksen Balto
  Foto: Monika Falao pettersen / NRK
 • Må vel bytte navn på plakaten

  Skulle Finland komme til å arrangere Eurovision song contest en gang til, så må de vel endre logoen. For Språkrådet oppfordrer deg til å bruke de svenske navnene på finske steder og byer. – Svensk er sidestilt med finsk som offisielt språk i Finland, men svensk er et mindretallsspråk som er under økende press. Der stedsnavn i Finland har både en svensk og en finsk form, anbefaler Språkrådet å velge den svenske formen, skriver Språkrådet på sin nettside. Men Språkrådet får pepper for sine anbefalinger. Les mer om det her.

  Eurovision Song Contest Helsingfors