Her blir elgen GPS-merket – skal overvåkes i flere år

Forskere vet for lite om elgbestanden i Finnmark. Derfor begynner de nå med GPS-merking av elg for å kunne lære mer og forvalte stammen bedre.

GPS-merket elg

Her ligger én av de 22 forsøksdyrene bedøvet mens den blir merket med en GPS-sender.

Foto: Mathis Sara Wilhelmsen / NRK

Nå i disse dager flyr naturforskere rundt i Finnmark med helikopter for å GPS-merke 22 elg.

En sender som forteller forskere fra Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) og Norsk institutt for naturforskning (NINA) hvor elgen blir å bevege seg de neste tre årene.

– Senderen som monteres på elgene har en antenne, batteri og utløsningsmekanisme, slik den løsner automatisk. Den registrerer GPS-posisjonen på dyret hver time, så sender den en SMS til oss med informasjon om hvor dyret er, forteller forsker Rolf Rødwin.

Tre av elgene får også videohalsbånd.

Forskerne ønsker å lære mer om hvordan elgen beveger seg og oppfører seg i naturen. Dette gjør de for å ta bedre vare på elgstammen.

Rolf Rødwin

Forsker Rolf Rødwin skal følge med elgenes bevegelser via internett.

Foto: Mathis Wilhelmsen / NRK

Følge med via nettet

Dette kommer også lokalbefolkningen til gode.

– Folk er veldig nysgjerrig, vi får meldinger med både bilder, kommentarer og spørsmål. Vi håper å kunne tilføre mye ny kunnskap til forvaltninga og jegere.

Per Erik Mudenia

Elgjeger Per Erik Mudenia gleder seg over forskningsprosjektet.

Foto: Mathis Wilhelmsen / NRK

Lokalbefolkningen ble invitert til et informasjonsmøte, og er positiv til informasjonen forskerne kan hente inn.

– Man ser jo hvordan elgen beveger seg og bruker naturen. Man lærer veldig mye av dette og det blir lettere å forvalte elgen fremover, sier elgjeger Per Erik Mudenia.

De merkede elgene vil kunne følges i flere år av både forskerteamet og andre via internett.

– Til sommeren kommer vi til å se etter elgen og se om hun har kalv eller ikke. Da er det bare å peile inn på henne, sitte på avstand med kikkert og se om vi ser kalven, sier forsker Rolf Rødwin.