NRK Meny
Normal

– Det er jeg som er museets redningsmann

Avtroppende styreleder i De samiske samlinger i Karasjok mener at museet ville vært i en mye værre forfatning hadde det ikke vært for ham.

Thoralf Henriksen

Om snaue to uker går Thoralf Henriksen av som styreleder i eierstyret i De samiske samlinger i Karasjok. Han mener selv at han i aller høyeste grad kan stå inne for den jobben han har gjort som leder.

Foto: Sámi Radio / NRK

– Jeg har slitt hardt for å redde De samiske samlinger. Det har jeg klart og det er jeg stolt av. Det var det som var målet mitt og det har jeg klart å gjennomføre, mener Thoralf Henriksen.

Det han mener å kunne kreve kredit for er at han har satt en stopper for den ødeleggelsen av De samiske samlinger, som etter hans syn styret i RiddoDuottarMuseat har startet.

– Alt det vi har gjennomført i De samiske samlingers eierstyre har blitt vedtatt enstemmig siden jeg ble valgt som styreleder. Alt vi har gjort i forhold til Sametinget, diverse departementer, Stortinget, Statsbygg eller RiddoDuottarMuseat gjort gjennom enstemmighet, påpeker Henriksen.

– Mange store feil og mangler

Avtroppende styreleder Thoralf Henriksen sier at De samiske samlinger (DSS) kunne vært i en enda dårligere forfatning enn det er i dag hvis ikke eierstyret hadde satt en stopper for elendigheten.

Dette er noe av hva eierstyret ifølge Henriksen har påpekt.

* Besøkstallet hadde gått dramatisk ned siden RiddoDuottarMuseat (RDM) overtok De samiske samlinger.

* Det er ikke gjort vedlikehold av anleggene, til tross for at det er bindende avtaler om dette mellom RDM og DSS.

* Alt tilsyn av anleggene er overlatt til RDM, men til tross for det har gjerdene forfalt, bygningsmassen er ikke vedlikeholdt.

– Om dette har vi skrevet flere rapporter til Stiftelsestilsynet, som er tilsynsmyndigheten for alle stiftelser i Norge. Det er strenge lover som en stiftelse skal følge, opplyser Henriksen.

– Jeg har ikke bedt om å fortsette som leder

De samiske samlinger i Karasjok er en del av museumssammenslutningen RiddoDuottarMuseat, men det er eierstyret for De samiske samlinger som eier og forvalter eiendommen i Karasjok.

Hjalmar Strømeng

Styreleder Hjalmar Strømeng.

Foto: Berit Marie Lise Eira / NRK

RiddoDuottarMuseat (RDM) er en privat stiftelse bestående av fire samiske museer i Vest-Finnmark; De Samiske Samlinger i Karasjok, Kautokeino bygdetun, Porsanger museum og Kokelv sjøsamiske museum i Kvalsund kommune.

Med Thoralf Henriksen som styreleder i eierstyret for De samiske samlinger holdt dette på å bære galt avsted, da en strid mellom eierstyret og styret for RiddoDuottarMuseat nesten førte til at drifta i Karasjok ble avviklet.

– Det var en dramatisk situasjon, men det var ikke vår skyld. Det er RiddoDuottarMuseat som må ta hovedansvaret for at det oppsto en usikker situasjon. De har ikke gjort noe for å rette opp de manglene som vi har påpekt fra 2011, forklarer Henriksen.

Forrige uke ble det imidlertid slutt for Thoralf Henriksen. Han fikk ikke lenger tillit til å fortsette som styreleder og blir derfor fra 1. januar 2015 erstattet av styremedlem Hjalmar Strømeng.

Med seg i styret får han styremedlemmene Jon Aarseth Meløy og Synnøve Solbakken-Härkönen.

– Det er ikke snakk om at jeg ikke fikk lov til å fortsette som styreleder. Jeg har jo aldri bedt om å ha dette vervet. Jeg taper heller ikke noen penger på å ikke være styreleder. Jeg har jo ikke hatt noen lønn eller godtgjørelse siden jeg påtok meg dette ansvaret i 2011. Jeg har jobbet gratis for Sápmis største museum, sier Henriksen.