Henriksen får ikke fortsette

President for FNs generalforsamling, John Ashe, sier nei til å gjenoppnevne en urfolkstilrettelegger for verdenskonferansen for urfolk (WCIP), som avholdes i New York i september.

John Bernhard Henriksen

John Bernhard Henriksen har stor støtte og tillit blant urfolk, men store stater vil ikke ha ham.

Foto: Siv Eli Vuolab / NRK

Folkerettsjurist John B. Henriksen, som er internasjonal representant for Sametinget i Norge, har vært co-tilrettelegger for verdenskonferansen siden 2011.

Henriksen nyter stor støtte og tillit både fra urfolksorganisasjoner som er representert i FN-systemet og mange medlemsstater.

Forlagsredaktør i Forfatternes forlag (ČálliidLágádus) og urfolkssakkyndig Magne Ove Varsi forklarer det hele slik:

Magne Ove Varsi

Forlagsredaktør Magne Ove Varsi.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK Sápmi

– Russland, Kina, India, Malaysia og Indonesia motsetter seg en likebehandling av urfolk i konferansetilretteleggingen, og sier nei til en gjenoppnevning av Henriksen. Disse statene vil at konferansen skal planlegges og organiseres ene og alene av statlige representanter, forklarer Varsi.

En urfolksdelegasjon møtte John Ashe og hans fremste rådgivere i FN-hovedkvarteret 28. januar for å forsøke å overtale ham til å oppnevne en co-tilrettelegger foreslått av urfolk, skriver Indian Country Today.

Urfolksrorganisasjoner ønsker at co-tilretteleggeren sammen med og på et likeverdig grunnlag med en statlig co-tilrettelegger skal organiserere og tilrettelegge verdenskonferansen om urfolk.

Verdenskonferansen for urfolk skal drøfte perspektiver og eksempler på beste praksiser i virkeliggjøringen av urfolks rettigheter og gjennomføringen av bestemmelsene i FNs erklæring om urfolks rettigheter.

Urfolksorganisasjoner mener at urfolk selv må være en aktiv del av tilretteleggingen for at FN-konferansen skal bidra til positive resultater.