Helvetesdebatt vekker harme

Prest i den lutherske kirke i Kautokeino, Olav Berg Lyngmo, er en av de fem biskopene som brøt med statskirka i 1995, på grunn av synet på homofili og abort. Etter hans syn går det bare én vei med statskirka.

Olav Berg Lyngmo

Olav Berg Lyngmo

Foto: Bjørnbakk, Jan-Morten / SCANPIX

De fire bispekanditatene i Møre er skeptiske til begrepet helvete, som et sted med evig, fysisk pine.  

– Vi har en statsråd som er borgerlig konfirmert. Han vil gjerne utnevne biskoper som fornekter fortapelse, går inn for homofilt samliv og for å avkristne kirka totalt, sier tidligere sokneprest i Kautokeino, Olav Berg Lyngmo til at de fire bispekanditatene i Møre ikke tror på helvete som et sted med evig, fysisk pine.

Brøt med biskopen

I 1995 nektet Lyngmo å akseptere den daværende biskopen i Nord-Hålogaland som sin åndelige veileder, på grunn av biskopens liberale syn på homofili og abort.

Istedet var han med på å vigsle Børre Knutsen til biskop for seg selv og de andre utbryterprestene i kirka i Kautokeino. Etter det mistet han stillingen som prest og er idag prest eller predikant ved bedehus-menigheten i Kautokeino.

– Tror du det finnes en skjult agenda her?

– Ja, i høyeste grad. Vi var fem prester som brøt i 1995 på grunn av homofilt samliv, men disse biskopene fikk arbeide for sitt syn og i dag har denne surdeig trengt gjennom i hele kirka og det ene drar det andre med seg, så dette er noe som skjer automatisk, tror Lyngmo.