Helt ukjent med FN-påpekninger mot dobbeltrolle

FN-topp peker i sin rapport på FeFos dobbeltrolle som utmarksforvalter – og kommersiell aktør på én gang. – Vi er ikke kjent med rapportinnholdet, er FeFos svar.

Victoria Tauli-Corpuz

URFOLKSEKSPERT: FNs spesialrapportør for urfolksrettigheter Victoria Tauli-Corpuz.

Foto: Mattis Wilhelmsen / NRK

Nylig publiserte FN en statusrapport om samer og samepolitiske forhold i Norge og Norden.

I rapporten peker FNs spesialrapportør for urfolksrettigheter Victoria Tauli-Corpuz med en noe kritisk tone på Finnmarkseiendommens (FeFo) såkalte «dobbeltrolle».

– Finnmarkseiendommens dobbeltrolle som både naturressursforvalter – og kommersiell aktør, har vært gjenstand for bekymring, skriver Tauli-Corpuz i sin rapport.

– Hvordan Finnmarkseiendommen håndterer denne dobbeltrollen er helt essensiell for deres legitimitet, tillegger hun.

Fremmed rapport

Eirik Palm

FN-RAPPORTINNHOLD UKJENT: Leder for kommunikasjon og samfunnskontakt Eirik Palm.

Foto: Finnmark Dagblad

– Vi forholder oss til Finnmarksloven slik den er vedtatt i Stortinget, og har utover dette ingen kommentar.

Dette svarer FeFos kommunikasjonsleder Eirik Palm i en e-post, på NRKs henvendelser om FN-rapporten.

FNs spesialrapportørs rapport blir fremlagt for FNs menneskerettighetsråd i Genève denne uken.

Men – rapporten ble publisert og gjort allment tilgjengelig via FNs internettsider allerede i august (ekstern lenke – klikk på «E» helt til høyre for engelsk versjon).

Likevel hevder man fra Finnmarkseiendommens side å være ukjent med spesialrapportørens påpekninger overfor FeFo.

– Vi er ikke kjent med innholdet i rapporten du viser til, tillegger Eirik Palm i e-posten.

The dual role of the Finnmark Estate as both a resource management agency and commercial entity has also been cause for concern. [...] the ability of the Estate to handle the dual role will be essential for its legitimacy.

Victoria Tauli-Corpuz i sin rapport, side 8, punkt 25.

Bukken passer havresekken?

Påpekningene fra FNs spesialrapportør Victoria Tauli-Corpus er ikke av ny art.

Finnmarkseiendommen har de siste årene høstet kritikk blant annet for å være både deleier i et kraftselskap, samtidig som de forvalter og eier Finnmarks utmark.

– Finnmarkseiendommen er blitt «bukken som passer på havresekken», mente forsker Ivar Bjørklund ved Universitetet i Tromsø.

– De har tatt en dobbeltrolle der de på den ene siden skal forvalte land og vann til beste for folk i Finnmark, og på den andre siden tjene penger, uttalte en kritisk daværende varaordfører i Alta, Ronny Berg (Frp).

– Vi har en slags dobbeltrolle, erkjente Finnmarkseiendommens direktør Jan Olli til deler av kritikken.