Helsetopp trekker seg

Marianne Telle trekker seg som styreleder for Helse Nord. Nestleder Inger Lise Strøm overtar styreledervervet inntil videre, skriver Helse Nord i en pressemelding. Telle trekker seg etter påstander om inhabilitet og dobbeltrolle i anbudsprosessen om luftambulansetjenesten i Nord-Norge. Anbudsprosessen har over lang tid medført sterkt redusert kapasitet i luftambulansetjenesten i nord.