Helsearbeidere oppretter kriseteam i Tysfjord før helgas VG-oppslag

Helsepersonell forebereder seg på en tung tid i Tysfjord. Det ventes at VG's oppslag om overgrep i Tysfjord vil lage bråk i lokalsamfunnet.

Gunn Hætta

Det er mange som står fram med sine historier om overgrep. Helsepersonell står klar til å hjelpe Tysfjord-samfunnet.

Foto: Johnny Andersen / NRK

Mange satt sjokkerte i salen da tysfjæringen Marion Knutsen fortalte om sin mor som ble seksuelt misbrukt som barn og som valgte å forlate livet. Dette skjedde i forbindelse med fornorsknings- og helseseminaret som ble arrangert på Drag i Tysfjord i april.

I går ettermiddag ble det arrangert et folkemøte som en oppfølging av seminaret. Her kom det fram at flere lignende saker blir å offentliggjøres i nær framtid.

– Alle vil på en eller annen måte bli berørt av det her. Vi vet at førstkommende lørdag så kommer det en artikkel i VG om denne problematikken, sa pleie- og omsorgsleder i Tysjord, Morten Aspaas da han åpnet møtet.

Morten Aspaas

Det er alvorlige ting som kommer fram, sa Morten Aspaas under folkemøtet.

Foto: Johnny Andersen / NRK

Kommer ut på lørdag

Etter det NRK erfarer vil det i helgebilaget til VG være 10-12 sider med historier om seksuelle overgrep som skal ha skjedd i Tysfjord.

– Vi må regne med, siden det kommer i den største avisa i Norge, så kan dette få store og tunge konsekvenser for oss, fortsatte Aspaas.

Tysfjord kommune, Sanks, barnevernet og Selvhjelp Norge presenterte hvordan man kunne komme i kontakt med støtteapparat. Det er blant annet blitt opprettet et kriseteam som følge av VG's planlagte publisering.

Bare noen titalls personer var tilstede under møtet, som forøvrig ble kritisert for å være dårlig annonsert.

Står klar til å hjelpe

Helsearbeidere vet fortsatt lite om omfanget av seksuelle overgrep i samiske samfunn.

Gunn Hætta

Gunn Hætta

Foto: Johnny Andersen / NRK

– Vi vet at samiske kvinner har blitt utsatt for mer vold enn norske kvinner har vært. Men akkurat når det gjelder seksuelle overgrep, så vet vi ikke så mye, sier Gunn Hætta, leder i Sanks.

Sanks, som er et samisk kompetansesenter for psykisk helsevern og rus, står klar til å hjelpe de berørte. Enten de selv er overgrepsofre eller overgripere.

– Vi vil ikke ha sånt her i vårt samfunn. Vi må gjøre noe med det. Det er ikke noen andre utenfra som skal gjøre det. Det er vi selv som skal gripe fatt i det, sier Hætta.

Overgrepsofre som har stått fram i media kan være forbilder for andre som ikke selv tør. Hætta berømmer de som står fram.

– Det er mange som våger å stå fram med sine historier. Vi skal støtte de for det motet.

Folkemøte i Tysfjord om seksuelle overgrep

Det ble ikke åpnet for diskusjon og tilbakemeldinger fra publikum.

Foto: Johnny Andersen / NRK

Sametinget tilstede

Sametingsråd for helse, Henrik Olsen syntes at saken var såpass alvorlig at han valgte å bryte plenum i Karasjok, og dra til Tysfjord.

Henrik Olsen

Henrik Olsen

Foto: Johnny Andersen / NRK

– Jeg syns det er viktig at Sametinget er tilstede og viser støtte til Tysfjord-samfunnet i en sak som blir veldig vanskelig. Vi vet at det også skjer i det samiske samfunnet, og vi ønsker at det blir belyst.

Personer som er berørt vil føle det tryggere med et støtteapparat bak ryggen, og å vite at man har støtte, mener Olsen.

– Dette er tabutema. Når vi vet at det kan ha et omfang, så er det viktig at man står fram og åpner for diskusjon, og at politikere og andre framtredene går i front og belyser disse temaene.