NRK Meny
Normal

Heller bensin på bålmøtet

Lars Filip Paulsen (H) er svært kritisk til bålmøtet der Nord-Salten ordførerne og Sametingsrådet i et lukket møte drøftet saken om et Distriktsmedisinsk senter.

Kritiserer bålmøte

Fra bålmøtet mellom ordførerne i Nord-Salten og Sametingsrådet. Innfelt i bildet er sametingsrepresentant Lars Filip Paulsen (H) som kommer med sterk kritikk av hvordan saken som ble diskutert på møtet er blitt håndtert. I bakgrunnen er fra venstre: Árran-direktør Lars Andreassen, Sametingets rådsmedlem Henrik Olsen og Tysfjord-ordfører Tor Asgeir Johansen.

Foto: Fotomontasje / NRK

– Det har blitt tidligere hevdet at bålmøtet kun var et dialogmøte der de snakket løst og fast om flere ting. Men her sier jo Hamarøy-ordfører Rolf Steffensen at de faktisk har tatt politiske beslutninger, sier Sametingets opposisjonspolitiker og kommunepolitiker i Tysfjord Lars Filip Paulsen.

Han viser til det berømmelige bålmøtet der Nord-Salten ordførerne og Sametingsrådet i et lukket møte drøftet saken saken om et Distriktsmedisinsk senter (DMS). Paulsen har tidligere vært kritisk til at planene om senteret skrinlegges.

Kritiserer at løsninger besluttes i lukkede fora

Etter møtet har disse bedyret at møtet som ikke var åpent for media, kun var et uformelt treff der dem ikke hadde drøftet konkrete løsninger.

– Målet med dette møtet var ikke å komme fram til så mye, men vi er blitt enige om å snakke mer i lag i den formen vi har gjort her med bålsamtaler, sa Hamarøy-ordfører Rolf Steffensen til NRK den gang.

Paulsen (H) er meget kritisk til hvordan denne saken om et Distriktsmedisinsk senter (DMS) har blitt håndtert.

– De har gjort politiske beslutninger i lukkede fora. De har flyttet demokratiske prosesser fra det offentlige rom og puttet dem i lukkede fora. Og det synes jeg er både kritikkverdig og også alvorlig, sier Lars Filip Paulsen.

– Har ikke konkludert

Hamarøy-ordfører Rolf Steffensen uttalte i forrige uke at Nord-Salten ordførerne og Sametingsrådet nå ser etter andre modeller for tilpassede helsetjenester for samene i Nord-Salten.
Sametingsrådet har ikke konkludert i saken om Distrikt medisinsk senter (DMS), sier sametingsråd Henrik Olsen.

Rolf Steffensen

Ordfører i Hamarøy kommune Rolf Steffensen søker nye løsninger i saken om et det mye omtalte distriktsmedisinske senteret. (Bildet er tatt ved en tidligere anledning.)

Foto: Torbjørn Brovold / NRK


– Vi anser det som han kommer med som et innspill til det møtet som skal være senere i uka, sier sametingsråd Henrik Olsen.

Nord-Salten ordførerne skal møte Sametingsrådet førstkommende fredag, og til NRK sist fredag sa Hamarøy-ordfører Rolf Steffensen at ordførerne er i dialog med Sametingsrådet for å se om det finnes andre modeller som kan ivareta samenes behov for tilpassede helsetjenester.

– Kan det finnes andre modeller der vi likevel kan komme finne fram til Tverrkulturelt distriktsmedisinsk helsesenter med en litt annen modell? Det er det vi nå prøver å finne ut av, fortalte Rolf Steffensen.


Skaper uro i nabokommunene

Han henviste til at det å etablere en ny institusjon, et distriktsmedisinsk senter med endrede strukturerer og store nyinvesteringer i form av bygg var som noe som skapte stor uro i nabokommunene til Tysfjord.

Og i en orientering til kommunestyret i Hamarøy sa Steffensen følgende:

– Sammen med sittende Sametingsråd har STH-utvalget startet opp en dialog der vi nu søker å finne forhåpentligvis en litt annen tilnærming der behovet for likeverd kan bli ivaretatt blant annet gjennom kompetansetilførsel og større samhandling mellom kommunene og mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten uten endring av grunnleggende strukturer og dermed også store nyinvesteringer i form av bygg slik som dette prosjektet som har vært presentert til nu har forespeilet.

Men Sametingsrådet holder fortsatt fast på modellen om et Distriktsmedisinsk senter (DMS).

– Vi har ikke konkludert med hva et DMS skal være når det gjelder fysiske strukturer. Men det er veldig viktig at kommunene i dialog med hverandre og brukerne kommer til enighet om det. Rammen DMS synes vi er et veldig bra utgangspunkt for det videre arbeidet med å oppnå likeverdige helsetjenester, og vi har vært veldig tydelig på agendaen overfor ordførerne på at DMS er en sak som må diskuteres på møtet, sier Henrik Olsen.