Helgesen inviterer Rafaelsen

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen tilbyr ordfører i Sør -Varanger, Rune Rafaelsen, plass i den norske delegasjonen under neste møte i den norsk-russiske miljøvernkommisjonen. Rafaelsen mener det er viktig at de som er direkte berørt av forurensing fra Kolahalvøya i Russland, blir tatt med i samtalene med russiske myndigheter.