NRK Meny
Normal

Helga får samisk fiskeritrøbbel blant egne

Parlamentarisk leder i Arbeiderpartiets sametingsgruppe Vibeke Larsen, mener at Helga Pedersen må oppdatere seg i samepolitikken.

Johan Eliassen fortøyer båten

Det ebber til knuter i tråden i sametingets arbeiderpartigruppe etter Helga Pedersens utspill om sjøsamiske rettigheter. (Bildet av den sjøsamiske fiskeren er brukt som illustrasjon.)

Foto: Carl-Gøran Larsson / NRK

– Det er uaktuelt å ikke jobbe videre med sjøsamiske rettigheter, sier Vibeke Larsen (Ap).

Og er med det dypt uenig med Helga Pedersen om at kystfiskeutvalgets NOU ikke skal viderebehandles.

Vibeke Larsen

Parlamentarisk leder i Arbeiderpartiets sametingsgruppe Vibeke Larsen tror Helga Pedersens erfaring kommer godt med, men stiller spørsmål ved hennes fiskeripolitiske ståsted. (Bildet er fra en tidligere anledning.)

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Kystfiskeutvalget, under ledelse av tidligere høyesterettsjustitiarius Carten Smith, forslo en egen finnmarkslov for kystområdene i Nord-Troms og Finnmark.

I 2009 gikk regjeringen, med daværende fiskeriminister Pedersen, inn for å gi egne kvoter i stedet for Smith-utvalgets forslag.

Mener nåværende lov bryter med folkeretten

– Arbeiderpartiet sin sametingsgruppe har i denne perioden jobbet med sjøsamiske rettigheter. Vi har klart mandat om at Smith-utvalget skal vi fortsatt jobbe med. Vi skal fortsatt ha en fiskeriforvaltning som er i henhold til folkeretten.

Utdyper Larsen og henviser til Sametingets konklusjon: at dersom ikke får en fullrealisering av Smith-utvalgets innstilling er ikke lovgivningen innenfor folkeretten.

Helga: – Men rettighetene til sjøsamene er sikret

Til tross for at mange både politikere og kystfiskere følte seg sveket i 2009, så mener Helga Pedersen at sjøsamiske rettigheter er ivaretatt.

– Jeg mener det er veldig stor avstand mellom den politiske debatten og det som er realitetene, sier Pedersen.

Helga Pedersen

Helga Pedersen, som vil inn på Sametinget, mener at sjøsamiske rettigheter allerede er sikret.

Foto: Roger Manndal / NRK

Hun sier videre at Smith-rapporten er delvis inkorperert.

– Det er ikke riktig at vår regjering forkastet alt som kom fra Smith-utvalget. Vi sa at uavhengig av hvordan man ser på rettighetsspørsmålet, så er fiskeriene en veldig viktig forutsetning for samisk kultur og bosetting langs kysten, og derfor lovfestet vi retten for å fiske for alle som bor i de sjøsamiske områdene.

– Men dersom kystfiskeutvalgets forslag ville blitt vedtatt, ville ikke dette sikret rettighetene til sjøsamer?

– Jo, men rettighetene til sjøsamene er sikret. Vi har lovfestet retten til å fiske for de som bor i de sjøsamiske områdene, og vi satte av fisk for at det skulle være en realitet, og det er det jo i dag.

Å behandle Smith-utvalgets NOU på nytt er uaktuelt.

– Jeg har aldri opplevd at en regjering tar opp den type spørsmål på nytt igjen etter at dem er ferdig behandlet, sier Helga Pedersen videre.

Kan bli president

Nylig ble det kjent at Helga Pedersen stiller til Sametingsvalget neste år.

Hun kan dermed også bli nominert som Aps neste presidentkandidat ved Sametinget, noe hun ikke avviser.

– Jeg har sagt til partiet at jeg er til disposisjon der partiet ønsker å benytte meg, sier hun smilende.

Men dersom det skal bli en realitet, mener Vibeke Larsen at Pedersen må oppdatere seg i Sametingets fiskeripolitikk.

– Jeg vil ikke si at ho er uegnet, men ho trenger å oppdatere seg bedre enn det ho har gjort hittil, er den klare meldingen fra Larsen i Nordland.