Heitet dutkamis biilalihkohisvuođa

Romssa politiijat heitet dutkamis ášši Davvi-Romssas gos golbma olbmo dušše biilalihkohisvuođas diibmá čakčamánus. Ledje guokte biilla mat beaškehedje oktii E6-luottas davabeal Háhti, Omasvuonas.

Dat golmmas, geat dušše lihkohisvuođas, ledje seamma biillas, ja leige dat biila mii siiggai boasttobeallái luotta. Politiijaadvokáhtta Mari Marstrander čilge Framtid i Nord-áviisii ahte sii eai dieđe manne nubbi biila siiggai boasttobeallái luotta. Sivvan go heaittihit ášši lea go lihkosvuođa biillas duššai maid vuoddji, lohká Marstrander.