Heaittihit álbmotmeahciplánaid

Norgga ráđđehus ii háliit šat joatkit Finnmárkku, Romssa ja Norlándda álbmotmeahci árvalusaiguin, danin go olusat leat vuostálasttán dáid árvalusaid. Álbmotmeahcit nugo Muvrrešábi álbmotmeahcci ja dasa gulli Goahteluobbala meahcit, Nordlánddas Divttasvuona/Vuotnabađa álbmotmeahcci, ja Tromssas Muotkevári álbmotmeahcci eai datte ásahuvvo iige Anárjoga álbmotmeahcige viiddiduvvo, muitala Dálkkádat- ja birasdepartemeanta.