Heaitá dápmotbiebmama

Grieg Seafood heaitá dápmotbiebmama Finnmárkkus, nu oidno fitnodaga 2013 jahkedieđáhusas. Dán doaimma šaddet heaittihit go eai beasa ieža čuollut dáid dápmohiid go váilu lohpi doalvut dáid Ruššii.

Ja dat dagaha ahte šaddá beare divrrasin ii fitnodahkii ja biebmodápmot ii šatta šat gánnáhahttin. Dás duohko buvttadit sii dušše atlántalaš luosa Finnmárkkus.