NRK Meny

Heaibunlihttu moivi

Norgga heaibunlihttu ii mieđit ahte sii vealahit lihtu nissoniid ja dievdduid. Vuossárgga muitalii deatnolaš heaibu Signe Marie Fidje Store, Dagblad áviisii ahte soaitá lonuhit riikkagullevašvuođa, riidduid dihte Norgga heaibunlihtuin. Fidje Store oaivvilda ahte lihtu duvdá almmáiolbmuid ovdalii. – Dušši, oaivvilda Norgga heaibunlihtu presideanta, Tom Holmen.