Havarikomisjonen på Svalbard

Representanter fra den russiske havarikommisjonen inngår i den norske havarikommisjonen som nå jobber med helikopterulykka på Svalbard. I dag har de samlet inn lydlogger, bildemateriale, værinformasjon - og snakket med folk som hadde med flygninga å gjøre. Alt for å danne seg et bilde av hva som skjedde da det russiske helikoptret havarerte torsdag ettermiddag, forteller avdelingsdirektør Kåre Halvorsen i Havarikommisjonen.