Hattfjelldal blir «samisk» kommune

Fra i sommer blir Hattfjelldal innlemmet i forvaltningsområdet for samisk språk.

Hattfjelldal sentrum med rådhuset til høyre i bildet

I Hattfjelldal bor det en del mennesker som behersker sørsamisk. Dette er det tatt hensyn til i regjeringens beslutning.

Foto: (CC) CATO EDVARDSEN / WIKIMEDIA COMMONS

– Jeg er opptatt av å styrke og bevare sørsamisk språk og kultur. Jeg er derfor glad for at Hattfjelldal nå blir en del av forvaltningsområdet for samisk språk. Dette vil ha stor betydning også for den samiske identiteten i kommunen, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner til NRK.

Regjeringen har i dag besluttet å innlemme Hattfjelldal kommune i Nordland i forvaltningsområdet for samisk språk fra 1. juli i år.

Dette er i tråd med regjeringens ønske om å utvikle og styrke sørsamisk språk.

Kommunal- og moderniseringsminister, Jan Tore Sanner (H)

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner kommer med et gladbudskap til alle samer i Hattfjelldal kommune.

Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Kjerneområde for samisk språk

Hattfjelldal er et av kjerneområdene for sørsamisk språk.

Sørsamisk er klassifisert som alvorlig truet på UNESCOs røde liste over truede språk og stod en periode i fare for å forsvinne.

De siste årene har det imidlertid vært en positiv utvikling. Særlig blant unge har det vært en økt interesse for å lære og bruke sørsamisk.

– Det er viktig at arbeidet for utvikling av samisk språk og kultur foregår lokalt og der samene bor. Regjeringen er derfor positiv til at kommuner søker om innlemmelse i forvaltningsområdet, sier Sanner.

Erfaringer fra andre kommuner som er blitt en del av forvaltningsområdet, viser at språket har fått en høyere status i disse områdene.

Samisk og norsk likestilt

I forvaltningsområdet for samisk språk er samisk og norsk likestilt. Ordfører i Hattfjelldal, Harald Lie, synes det nye ansvaret til kommunen er spennende.

Ordfører Harald Lie i Hattfjelldal fra Senterpartiet.

Hattfjelldals ordfører Harald Lie er glad for at det satses på sørsamisk språk.

Foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK

– Nå satses det jo på det sørsamiske språket, det blir spennende å se hva vi får ut av det.

Hattfjelldal blir den tredje sørsamiske kommunen i forvaltningsområdet. Nå skal kommunene ha et nært samarbeid innad, for å forberede seg til innlemmelsen.

– Sørsamisk er et marginalt språk, det er ikke mange som snakker sørsamisk i Hattfjelldal heller. Nå må finne ut hvordan vi best mulig kan legge til rette for dette, forteller Lie.

I disse kommunene har alle rett til å bli betjent på samisk når de henvender seg til offentlige etater i området. Innbyggerne har også større rettigheter til opplæring i samisk.

Med innlemmelsen av Hattfjelldal består forvaltningsområdet nå av totalt elleve kommuner i Finnmark, Troms, Nordland og Nord-Trøndelag.