Hopp til innhold

Sametingspresidenten i hastemøte - Tema: Visepresidenten

Visepresidentens sponsede Canada-tur blir tema på et hastemøte i kveld. Sametingspresidenten, parlamentariske leder i NSR og lederen i regjeringspartiet møtes. 

 

Presidenten i hastemøte i kveld
Foto: Eilif Aslaksen / NRK

- For oss er det naturlig å drøfte situasjonen som har oppstått. Visepresidentens tur til Canada har fått stor medieoppmerksomhet og derfor er det naturlig at vi tar dette på alvor, sier Silje Muotka.

Hun er leder i Norske Samers Riksforbund (NSR).

NSR dominerer sametingsrådet - Sametingets "regjering".

- Krisemøte?

Silje Muotka bruker ikke betegnelsen "krisemøte" om samtalene leder-trioen i NSR skal ha i kveld.

GULDAL: NSR doallá hoahppoèoahkkima

- Vår organisasjon har ikke visst at visepresidentens tur er betalt av Statoil. Vi trenger derfor informasjon om de faktiske forholdene.

NRK Sámi Radio avdekket i går at Statoil hadde punget ut for Canada-reisen til visepresident Johan Mikkel Sara.

- Sametinget mister ikke sin politiske troverdighet selv om Statoil betaler min reise i Canada, sa Sara til NRK i går.

- Alvorlig

NSR-lederen mener det er alvorlig dersom Sametingets omdømme svekkes på grunn av den sponsede reisen. 

 

NSR-leder Silje Muotka
Foto: Eilif Aslaksen / NRK

- De sentrale tillitsvalgte må være veldig forsiktig i slik sammenhenger. Ettersom Johan Mikkel Sara er en del av vår samarbeidsgruppe, er det naturlig at vi nå vurderer situasjonen. Det er imidlertid altfor tidlig å si noe om hans posisjon er truet, sier Silje Muotka.

Sara forstår

Visepresident Johan Mikkel Sara er i dag i Litauen. Han forstår at det blir stilt spørsmål omkring reisen hans.

Sara avviser at han er "kjøpt" av Statoil.

GULDAL: - Statoil ii leat "oastán" mu

- Det er ikke noen sensasjon i at Statoil dekker reisen til organisasjoner og politiske grupper. På turen til Canada var det også andre offisielle representanter med som Statoil betalte for. Det ble ikke satt noen betingelser i forhold til min deltakelse, sier Sara til NRK Sámi Radio.

Johan Mikkel Sara repesenterer lista "Samer bosatt i sør" og danner det parlamentariske grunnlaget for NSR i Sametinget.

Korte nyheter

 • UiT gávdnan veahki resistántta bakteriiaid vuostá

  Árktalaš universiteahta UiT dutkanjoavku lea gávdnan unna bás virusiid mat sáhttet leat dehálaččat virusiid vuostá mat leat resistánssa antibiohtaidde. Dát virusat dahjege bakteriofagat borret bakteraid mat dagahit guliid buohccin. Dáid bakteriofagaid ii leat vel lohpi geavahit infekšuvnnaid dikšumiid vuostá guliide, ealliide dahje olbmuide. Muhto sáhttá leat áigeguovdil geavahit daid luosaid boahkuhemiide, čállá universiteahta neahttasiiddus.

  Bakteriofager i grønt som går til angrep på bakteriene i blått.
  Foto: Universitet i Jyväskylä / Mika Leppänen
 • Olles servodat morrašis

  –Dát čuohcá sidjiide buohkaide, dadjá Deanu gieldda sátnejođiheaddji Helga Pedersen maŋŋá go nuorra almmái duššai biilalihkohisvuođas Deanus duorastat čuovganeapmái. Lihkohisvuođabiillas lei maiddái nuorra nissonolmmoš fárus ja son sáddejuvvui buohccevissui. Su dili eai jáhke hedjonit ja sus ii leat heakkavárra. Sátnejođiheaddji Helga Pedersen dadjá, ahte jurdagat leatge dál lagamuččaid luhtte.

 • Almmái gávdnon duššan

  Badjel 60-jahkásaš almmái lea gávdnon jápmán ikte eahkedis Romssas Sáččás maŋŋá go lea gahččan Grypetippen-váris vulos. Lihkohisvuohta dáhpáhuvai ceakko duottareatnamis gos lei ain muohta. Bolesa dieđuid mielde olmmoš, gii albmáin lei vánddardan oasi mátkkis dat dieđihi ahte lei oaidnán albmá gahččamin vulos.