Hástalusat sámi allaskuvlii

Sámi Allaskuvlii buktá earenoamáš hástalusaid go ráđđehus dál lea dieđihan ahte áigot loktet gelbbolašvuođagáibádusaid oahpaheddjiide.

Diehtosiida
Foto: Ewa-Mari Hedman

Ovdalaččas lea juo Sámi Allaskuvllas váttis rekrutteret studeanttaid go eai leat nu ollu sámegielagat, muhto rektor Jelena Porsanger lohká sin juo ráhkkanišgoahtán dása.

Ráđđehus dieđihii distaga ahte sii árvalit garraset gáibádusaid oahpaheddjiide. Earret eará árvalit ahte oahpaheddjiin galgá masteroahppu, muhto sii leat maid bidjan meari man ollu oahppoččuoggát vuođđoskuvllaoahpaheddjiin galgá leat matematihkas, dárogielas, eŋgelasgielas ja sámegielas. Ovdamearkkadihte galgá mánáidskuvllaoahpaheaddji unnimus 30 oahppočuoggá jus oahpaha dáin fágain. Nuoraidskuvllas ges galgá 60 oahppočuoggá.

Sii leat maid bidjan meari makkár árvosátni galgá leat jus galgá beassat oahpaheaddjeohppui. Oahpaheaddjit geat dál barget skuvllain galget maid váldit lassioahpu vai devdet gáibádusaid ja dat boahtá šaddát earenoamáš stuora hástalussan Finnmárkku vuođđoskuvllaide gos dál leat ollu oahpaheaddjit geat eai deavdde dáid gáibádusaid. Nu dajai Finnmárkku oahppodirektevra Lisbeth Isaksen ikte.

Sámi Allaskuvlla rektor lohká hástalussan sidjiide dál juo oažžut studeanttaid go leat unnán sámegielagat.

  • Guldal ášši:
    Hástalusat sámi allaskuvlii