NRK Meny
Normal

Hard konkurranse om reinkjøtt

Lierne Viltforedling AS slet med å få solgt kjøttlageret i 2009. Nå er utfordringen omvendt.

Lierne viltforedling AS

Daglig leder for Lierne Viltforedling AS, Sten Arne Skogmo.

Foto: Ristin Persson / NRK

Omsetningen til Lierne Viltforedling AS/Li Vilt har stadig økt siden reineiere overtok slakteriet og bedriften i 2005.

For tre år satte de et mål om å øke omsetningen fra 13,5 millioner kroner til 20 millioner kroner. Målet ble nådd, og i 2015 var omsetningen på 22,5 millioner kroner, noe daglig leder Sten Arne Skogmo er veldig fornøyd med.

– Fra fulle kjøttlagere i 2009, så har markedsutvalget for reinkjøtt gjort en kjempejobb med markedsføringen i media. Det har en god ringvirking på Li Vilt.

Folk skriker etter kjøtt.

Sten Arne Skogmo.

Over 5000 rein og 400 elg

Lierne Viltforedling AS har slaktet 5000 rein og 400 elg. De håper på høyere tall til neste sesong.

– Utfordringen er å få kjøpt inn mer kjøtt, vi har et for lite kjøttlager. Vi selger godt, sier Skogmo.

I tillegg til å ha slaktet mer rein og elg, så hadde de i september i fjor et prosjekt om å kjøpe inn hjort, og det kommer de til å videreføre til neste slaktesesong, opplyser Skogmo.

Algot Jåma

Algot Jåma, Tjåehkeren Sijte.

Foto: Ristin Persson / NRK

Algot Jåma er reineier i Tjåehkeren Sijte og nestleder i styret for Lierne Viltforedling AS, hvor har vært med fra starten. Han synes bedriften har en veldig god utvikling.

– Da vi overtok bedriften håpet vi å få på plass et sikkert kjøttmottak, hvor vi får en bra pris. Vi er spente på om vi klarer å opprettholde det, sier Jåma.

Færre rein til slakt

Algot Jåma mimrer tilbake til de gode årene da rovdyrstapene var mindre, da distriktet hans leverte over 2000 rein til slakt. I dag er tallet mer enn halvert.

– Det er en vei å gå - å redusere rovdyrtapene og få inn kjøttet som blir til rovdyrsmat. Da har vi har et potensial å slakte 40 prosent mer, men før det skjer må vi ha en annen strategi, mener Jåma.

Hva da?

– Det er konkurranse om reinkjøttet i dag, fra flere reinkjøttbedrifter. For vår del så ønsker vi å få kjøpt inn mer kjøtt fra andre distrikter og kjøpt inn mer elg og hjort, sier Jåma.

Jobber for et mobilt elgslakteri

I fjor investerte Lierne Viltforedling AS i en ny skave- og pakkemaskin, og slakteriet ble også utvidet.

Bedriften eier også et datterselskap Midtnorsk Mobilslakt AS, som er et mobilt slakteri som slakter rein ute, for å slippe lange, dyre transporter. Jåma er fornøyd med det mobile slakteriet og ønsker en videreutvikling av det.

– I dag har vi to mobile slakteri for rein og jobber nå med å konstruere et mobilt elgslakteri. Det trenger vi, avslutter Jåma.