Har samlet inn over en million på tre uker

Reineiere fikk millionkrav mot seg etter at de tapte mot vindkraftutbyggerne på Øyfjellet. Nå jubler de over Spleis-innsamlingen som kan ha berget den videre driften.

Anleggsarbeid, Øyfjellet i Vefsn

KAN FORTSETTE: Anleggsarbeidet på Øyfjellet kan fortsette ettersom Jillen Njaarke reinbeitedistrikt ikke fikk medhold i retten.

Foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK

– Jeg føler meg kjempe glad for at folk har stilt opp og samlet inn så mye. Det gjør jo at kamplysten er tilbake igjen. Det her er ikke tapt enda, sier reineier Per Anders Kappfjell i Jillen Njaarke reinbeitedistrikt.

Per Anders Kappfjell

KAMPVILJE: Reineier Per Anders Kappfjell har lyst til å kjempe videre, og mener at saken ennå ikke er tapt.

Foto: Ramona Kappfjell Sørfjell

Kappfjell og de andre reineierne i distriktet har i retten prøvd å stoppe utbyggingen av Øyfjellet vindkraftverk.

De er i full gang med å bygge Norges største vindkraftverk midt i reinens flyttelei og kalvingsområder i Vefsn i Nordland.

Reineierne ønsket å stanse anleggsarbeidet frem til konsesjonen var gyldig, og vernet av flytteleien etter reindriftsloven var avklart.

Tidligere denne måneden kom kjennelsen fra Oslo byfogdembete. Reineierne tapte saken. Byggingen av vindkraftverket kan fortsette.

Må betale motpartens saksomkostninger

I tillegg dømte retten reineierne til å betale til sammen 1,76 millioner kroner i saksomkostninger til motpartene Eolus Vind Norge AS og Øyfjellet Wind AS.

– Det tilsvarer verdien av hele flokken, og dermed livsgrunnlaget til en reindriftsfamilie, skriver Motvind Norge i en pressemelding.

Eivind Salen

VIKTIG: Styreleder i anti-vindkraftorganisasjonen Motvind Norge, Eivind Salen mener det er viktig å hjelpe reineierne i Jillen Njaarke, og håper flere ønsker å bidra.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Reinbeitedistriktet ønsket å bli fritatt fra saksomkostningene, men dette bestred motparten fordi anti-vindkraftorganisasjonen Motvind hadde lovet å hjelpe med eventuelle omkostninger.

– Retten dømmer ikke bare knusende nederlag for reinbeitedistriktet, men de blir straffet for å få hjelp av oss og vi blir straffet for å hjelpe, sier styreleder i Motvind Norge Eivind Salen.

Dette ønsker ikke visedirektør i Eolus Vind, Per Witalisson å kommentere, men sier vindkraft engasjerer over hele Norge og viser til dommen.

Øyfjellet har blitt en av de store kampsakene for vindkraftmotstandere. Vindkraftutbyggeren Eolus Vind er derimot tydelig på at alt er gjort etter boken i dette tilfellet.

– Dommen i Oslo byfogdembete var tydelig på at det ikke fantes noen grunn til å betvile konsesjonen eller MPA vedtaket sin gyldighet, og at det ikke fantes noen grunn for kravet til å stanse arbeidet, sier Witalisson.

NRK forklarer

Hvorfor er det så mye bråk om vindkraft?

Norge trenger mer fornybar energi i fremtiden. Vindkraft kan bidra til det. Men det tar plass.

29.000 km2 av landet er egnet, har norske myndigheter hevdet. Det er et område på størrelse med Belgia.

Vindturbinene kan strekke seg mer enn 200 meter oppover og lager en svisjende lyd.

De kan ta livet av planter og dyr og endre friluftslivet. Mange mener de er stygge.

Men de kan også redusere landets klimautslipp, gi inntekter og arbeidsplasser.

Nå skal mange anlegg snart stå ferdige. Når vindturbinene reises og blir synlige, vekker det reaksjoner. 

Det har ført til økt motstand og en nasjonal aksjonsgruppe. De vil ha et oppgjør i retten.

Fått inn over en million kroner

Motvind har lagd en spleis for å samle inn pengesummen.

Salen har selv gått ut med at han kommer til å betale 200 kroner per dag frem til målet er nådd for å støtte reineierne i Jillen Njaarke.

– Om vi ikke reiser oss og sier ifra at dette er uakseptabelt, så aksepterer vi at store internasjonale selskap kan komme inn på norsk og samisk land og ta næringsgrunnlaget. Dette må vi stoppe, sier Salen.

Lena Mellingen

FANTASTISK: Lena Therese Mellingen synes det er en glede at det finnes så stor støtte blant folket. Det gir motivasjon til å fortsette, og så lenge ikke turbinene kommer opp er ikke fjellet tapt.

Foto: Kari Skeie / nrk

Til nå har de samlet inn over en million kroner.

– Vi ser jo at givergleden er enormt stor. Bare på selve spleisen er det nesten 3000 som har bidratt. Også er det jo privat personer som har betalt direkte til både kontoen til Jillen Njaarke og våres konto, sier Lena Therese Mellingen i Motvind Øyfjellet.

Skjermdump fra Spleisen som går til Jillen Njaarke

ENGASJERER: På morgenen 28. oktober har 3067 donasjoner blitt gitt, og 75 % av målet er nådd 7 dager før fristen.

Foto: Skjermdump

Gir ikke opp

For reineierne i Jillen Njaarke er disse pengene avgjørende.

– Det er jo viktig for å greie å føre saken videre, sier Kappfjell og fortsetter.

Man føler jo at det er storkapitalen som sitter med makten. Bare man har penger nok så kan man kjøre over den lille reineieren, sier Kappfjell.

Eolus har i flere år forsøkt å komme til enighet med reineierne i området. De skulle mye heller ha brukt ressursene på dette, på samme måte som med over hundre interessenter i prosjektet, sier visedirektøren i Eolus, Per Witalisson.

– Dessverre har ikke dette lyktes enda, men vi fortsetter å prøve, sier Witalisson.

Selv om reineierne i denne omgang ikke vant fram med kravet om midlertidig stans i utbyggingen av vindkraftverket på Øyfjellet, har de ikke gitt opp.

– Vi har ikke kommet fram til noe plan videre, men det er nå like før man har strategi videre. Vi kan jo ikke la den her dommen stå i tingretten og at utbyggeren bare kan rasere i flyttleier og beiteland på den måten som dem gjør, sier Kappfjell.

Uavhengig om reineierne i Jillen Njaarke anker saken om anleggsstans, kommer spørsmålet om gyldigheten av konsesjonen fremdeles til å behandles.