NRK Meny
Normal

Vil lære direktoratet om samisk naturbruk

Direktoratet for naturforvaltning er invitert til Ávjovárri urfolksregions rådsmøte blant annet for å lære mer om samisk naturbruk. Bakgrunnen er det nye forslaget til ny motorferdsellov.

GULDAL: Bohtet čilget lága

Klemet Erland Hætta

Kautokeinoordfører Klemet Erland Hætta

Foto: NRK

Saken dreier seg om det nye forslaget til ny motorferdsellov, som innskjerper mulighetene for motorisert ferdsel i utmark.

- Det er litt usikkerhet rundt det om vi vet hva loven innebærer. Det er vanskelig å tolke loven utfra det som står skrevet, sier ordfører i Kautokeino, Klemet Erland Hætta.

Usikkerhet rundt lovforslaget

Men Hætta er usikker på om loven virkelig innskjerper utmarksferdselen i de samiske kommunene. Han mener det er et spennende lovforslag.

- Det som er spennende er at hver kommune skal lage en plan over motorferdsel i utmark i forbindelse med arealplanen. Det gir en mulighet for at kommunene kan bestemme hvor det skal kjøres. Det er en veldig spennende løsning.

- Men det som er usikkert er om det er noe hemmelig rundt hva som kan være med i planen og hvem som skal godta planen, sier Hætta.

Stort møte

Hætta har som leder av Ávjovárri urfolksregion invitert Direktoratet for naturforvaltning til deres rådsmøte. Regionen består av kommunene Karasjok, Kautokeino og Porsanger.

- Direktoratet har lovet å komme på møtet 23. august og i den forbindelse har vi også invitert både Øst- og Vest-Finnmark regionråd. Da kan alle få mer informasjon om lovforslaget slik at man bedre kan vurdere konsekvensene av det, sier Hætta.