Har ikke kapasitet til å ta i mot samisk kulturarv

Norsk folkemuseum og Kulturhistorisk museum vil tilbakeføre samiske gjenstander til Sápmi. Men samiske museer kan ikke ta imot dem, blant annet fordi de mangler plass.

Samiske museer har ikke kapasitet til å motta samiske kulturgjenstander

RiddoDuottarMuseat har ikke mulighet til å ta imot samiske kulturgjenstander om de ikke får utvidet magasinene sine og får flere menneskelige ressurser.

På Norsk folkemuseum finnes det over 4000 samiske gjenstander, halvparten av disse skal tilbakeføres til Sápmi.

Planlegger tilbakeføring

Prosjektleder i Bååstede Káren Elle Gaup

Prosjektleder i Bååstede Káren Elle Gaup viser fram de samiske gjenstandene på Norsk folkemuseum, halvparten av gjenstandene skal tilbakeføres til de samiske museene.

Foto: Åse Pulk/NRK

I 2012 ble det gjort avtale mellom Norsk folkemuseum, Kulturhistorisk museum og Sametinget om tilbakeføring av samisk kulturarv til de seks museene som er under
Sametingets forvaltning. Denne avtalen er grunnlaget for prosjektet som heter Bååstede.

– Vi holder på å planlegge hvordan vi skal gjennomføre den praktiske delen. Vi må også finne hvor de ulike gjenstandene skal sendes, forteller prosjektleder i Bååstede Káren Elle Gaup.

Hun mener det er viktig at samer selv får forvalte sin egen kulturarv.

– På en måte har vår samiske arv vært på en reise. Jeg er meget glad for at de har vært bevart her, ellers er det usikkert om de i det hele tatt hadde blitt bevart.

Samiske gjenstander i Norsk folkemuseum

Noen av de over 4000 samiske gjenstandene i Norsk folkemuseum

Foto: Åse Pulk/NRK

Ikke plass

Men samiske museer er ikke klare til å ta imot gjenstandene. Det sier direktøren ved RiddoDuottarMuseat Anne May Olli. Hvis de skal bli i stand til å ta imot gjenstandene, så trengs det en opprusting, som igjen er avhengig av bevilgninger.

– For å ta imot Bååstede-gjenstandene så har vi behov for flere menneskelige ressurser innenfor samisk forvaltning, innenfor bevaring og konservering, og vi har behov for klimatiserte kompakte magasiner, sier Olli.

Har ikke bevilget penger

Tilbakeføringen vil koste 37 mill. kroner, men regjeringa har ikke hittil bevilget penger til prosjektet. I dag behandler Sametinget saken.

– Nå løfter vi den til plenum i forbindelse med at vi er her på Stortinget. Da viser vi også hvilken betydning vi legger i saken. Og vi håper at storting og regjering tar signalene om at dette er en av de store og viktige sakene Sametinget jobber med, sier sametingsråd Henrik Olsen.