Vurderer 20 statssekretæremner

Leder i Arbeiderpartiets Samepolitisk råd, Magnhild Mathisen, vet ennå ikke hvem de ønsker som ny statssekretær for samiske spørsmål.

Magnhild Mathisen

Magnhild Mathisen

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

– Vi jobber fortsatt med mange gode forslag og har så langt ikke noe konkret forslag på navn overfor regjeringen, sier Magnhild Mathisen, som er leder for Samepolitisk råd i Arbeiderpartiet.

Etter at det sist fredag ble klart at Raimo Valle ikke lenger får fortsette som statssekretær med ansvar for samepolitikken i Stoltenbergregjeringen, har spekulasjonene gått om hvem hans etterfølger blir.

LES OGSÅ: Dette er trolig Valles etterfølger

LES OGSÅ: Statssekretær-spekulasjoner i gang

– Mange å velge mellom

Magnhild Mathisen (Ap).

Magnhild Mathisen.

Foto: Sametinget

Onsdag kveld var Samepolitisk råd samlet til telefonmøte, der de skulle velge rådets kandidat til ny statssekretær for samiske spørsmål. Dette viste seg å være umulig, da alle medlemmene i rådet hadde 2 - 3 forslag på kandidater til denne stillingen.

– Vi har over 20 navn på blokka, både menn og kvinner, som alle er gode kandidater til å få ansvaret for regjeringens samepolitikk, sier Magnhild Mathisen.

De neste dagene vil rådet fortsette å snakke med kandidatene for å finne ut hvem som selv kunne være interessert i stillingen, og for å få klarhet i hvem rådet synes best kan bekle denne rollen, påpeker Mathisen.

Har en uke på seg

Mathisen lar seg ikke stresse av at Finnmark Arbeiderparti onsdag flagget Ragnhild Vassvik Kalstad fra Karasjok som en av de sterkeste kandidatene til statssekretærstillingen.

– Etter det vi vet utnevnes ny statssekretær for samiske saker tidligst neste uke, og det betyr at rådet fortsatt har litt tid på seg til å samle seg om en kandidat som de da vil foreslå overfor regjeringen, sier hun.

På spørsmål om hva hun synes om Vassvik Kalstad som kandidat til denne rollen, svarer Mathisen svært så diplomatisk:

– Til det vil jeg si at det er bra at de har en kandidat, sier Mathisen.

LES OGSÅ: Slutter som statssekretær

LES OGSÅ: Skuffet