Hopp til innhold

Vil forby utlendingers fiske på Finnmarksvidda

Fylkesordfører Runar Sjåstad i Finnmark vil ikke at utlendinger skal kunne fiske i fiskevann som ligger lenger enn fem kilometer fra hovedvegen.

Høst
Foto: Lien, Kyrre / SCANPIX

HØR: Fylkesordfører Runar Sjåstad om 5 km-sonen

HØR: FeFo styreleder Harald Larsen om 5 km-sonen

Han innser at det nye styret i Finnmarkseiendommen (FeFo) ikke er valgt for å ta omkamp om den såkalte "5 km-sonen. Men utfordrer likevel det nye styret å gå tilbake til denne tidligere ordningen som Statsskog hadde innført i Finnmark.

Da kunne utlendinger fiske bare i en sone på fem kilometer fra hver side av hovedvegen i fylket. Kun i spesielle tilfeller ble det gitt dispensasjon for utlendinger å fiske utenfor denne sonen.

Lokale reaksjoner

Runar Sjåstad

Fylkesordfører i Finnmark, Runar Sjåstad.

Foto: Thor Thrane / NRK

"5 km-sonen" ble opphevet da FeFo ble etablert.

Dette har skapt rekke reaksjoner fra lokalbefolkningen på grunn av at stadig flere utlendinger, spesielt finlendere, nå fisker i fiskevann som lokalbefolkningen tildligere har brukt.

Saka har vært oppe til behandling i FeFo i to runder. Men flertallet har ikke villet gjeninnføre den gamle ordningen, siste gang med styrelederens dobbelstemme. De hevder at det ville være lovstridig å opprettholde den gamle ordningen.

– Stortinget har skylda

Direktør i FeFo, Jon Meløy, mener at det ikke er FeFo som har fjernet ordningen, men Stortinget gjennom å vedta Finnmarksloven.

– Konkret skjedde dette ved at det samtidig med at Finnmarksloven ble vedtatt, ble det gjort endringer i Lakse- og innlandsfiskeloven som medførte at hjemmelen for 5 km-sonen falt bort. Dermed falt også forbudet mot utlendingers fiske utenfor 5 km-sonen automatisk bort, forklarte Meløy på et seminar i Alta.

Vil ufordre lovmakerne

Men fylkesordfører Runar Sjåstad er ikke særlig fornøyd med denne forklaringen.

– Jeg har tidligere ment og mener fortsatt det samme, at loven på dette punktet er såpass uklar.

Dessuten er Finnmarksloven en ny lov og styret i FeFo burde vært noe modigere og utfordret sentrale myndigheter. Ved å opprettholde 5 km-sonen, ville man ha tvunget sentrale lovmakere til å til vurdere lovligheten av vedtaket, sier Sjåstad.

Avviser ny behandling

Selv mener han at det hadde vært mulig å opprettholde 5 km-sonen. Han håper på at den nye styrelederen i FeFo, Harald Larsen, vurderer saka på nytt.

Men Larsen er i utgangspunktet avvisende til dette. Og mener at bare Stortinget kan gjenopprette den gamle ordningen. Samtidig innrømmer han å være på tynn is i denne saka.

– Men jeg registrerer at dette er et samtaletema rundt omkring i Finnmark.

– Er dette en sak som du er opptatt av?

– Ja, det er en sak som man bør være opptatt av. Vi som sitter i styret bør prøve å fange inn signalene fra lokalbefolkningen. Men selv om det kan virke sånn, så er ikke sikkert at det store flertallet ønsker tilbake den gamle ordningen, svarer Larsen.

Korte nyheter

 • Muohta dieđihuvvon davvin

  Meteorologalaš instituhtta lea sádden muohtavárrehusa osiin davit Nordlánddas, Romssas ja Finnmárkkus. Gaskavahku rájes leat šlahtti ja borga vuordagis. Vurdet ahte muohta boahtá su. 100-300 mehter badjel meara, muhto sáhttá maid boahtit duolbaset guovlluide, čállet meteorologat Xas/ Twitteris.

 • Olgešbellodagas lea eambbo sátnejođiheaddjit go Guovddášbellodagas

  Dál leat Olgešbellodagas eambbo sátnejođiheaddjit go Guovddášbellodagas. Seammás lea ain máŋgga gielddas eahpečielggas guđe bellodat oažžu sátnejođiheaddji maŋŋel válggaid. Dássažii lea Olgešbellodat sihkkarastán 90 sátnejođiheddjiid, čállá Nationen.

  Ovdal válggaid ledje bellodagas dušše 35 sátnejođiheaddji. Ovdal válggaid ledje 135 sátnejođiheaddji Norggas geat gulle Guovddášbellodahkii, dál leat dušše 81 sátnejođiheaddji. Dát mearkkaša ahte Olgešbellodat lea dat bellodat mas leat nubbin eanemus sátnejođiheaddjit. Njunnošis lea ain Bargiidbellodat 106 sátnejođiheddjiin.

  Norgga 357 suohkanis leat vel 35 suohkana gos ii leat čielgan gii šaddá sátnejođiheaddji.

  (NTB)