Hopp til innhold

Vil forby utlendingers fiske på Finnmarksvidda

Fylkesordfører Runar Sjåstad i Finnmark vil ikke at utlendinger skal kunne fiske i fiskevann som ligger lenger enn fem kilometer fra hovedvegen.

Høst
Foto: Lien, Kyrre / SCANPIX

HØR: Fylkesordfører Runar Sjåstad om 5 km-sonen

HØR: FeFo styreleder Harald Larsen om 5 km-sonen

Han innser at det nye styret i Finnmarkseiendommen (FeFo) ikke er valgt for å ta omkamp om den såkalte "5 km-sonen. Men utfordrer likevel det nye styret å gå tilbake til denne tidligere ordningen som Statsskog hadde innført i Finnmark.

Da kunne utlendinger fiske bare i en sone på fem kilometer fra hver side av hovedvegen i fylket. Kun i spesielle tilfeller ble det gitt dispensasjon for utlendinger å fiske utenfor denne sonen.

Lokale reaksjoner

Runar Sjåstad

Fylkesordfører i Finnmark, Runar Sjåstad.

Foto: Thor Thrane / NRK

"5 km-sonen" ble opphevet da FeFo ble etablert.

Dette har skapt rekke reaksjoner fra lokalbefolkningen på grunn av at stadig flere utlendinger, spesielt finlendere, nå fisker i fiskevann som lokalbefolkningen tildligere har brukt.

Saka har vært oppe til behandling i FeFo i to runder. Men flertallet har ikke villet gjeninnføre den gamle ordningen, siste gang med styrelederens dobbelstemme. De hevder at det ville være lovstridig å opprettholde den gamle ordningen.

– Stortinget har skylda

Direktør i FeFo, Jon Meløy, mener at det ikke er FeFo som har fjernet ordningen, men Stortinget gjennom å vedta Finnmarksloven.

– Konkret skjedde dette ved at det samtidig med at Finnmarksloven ble vedtatt, ble det gjort endringer i Lakse- og innlandsfiskeloven som medførte at hjemmelen for 5 km-sonen falt bort. Dermed falt også forbudet mot utlendingers fiske utenfor 5 km-sonen automatisk bort, forklarte Meløy på et seminar i Alta.

Vil ufordre lovmakerne

Men fylkesordfører Runar Sjåstad er ikke særlig fornøyd med denne forklaringen.

– Jeg har tidligere ment og mener fortsatt det samme, at loven på dette punktet er såpass uklar.

Dessuten er Finnmarksloven en ny lov og styret i FeFo burde vært noe modigere og utfordret sentrale myndigheter. Ved å opprettholde 5 km-sonen, ville man ha tvunget sentrale lovmakere til å til vurdere lovligheten av vedtaket, sier Sjåstad.

Avviser ny behandling

Selv mener han at det hadde vært mulig å opprettholde 5 km-sonen. Han håper på at den nye styrelederen i FeFo, Harald Larsen, vurderer saka på nytt.

Men Larsen er i utgangspunktet avvisende til dette. Og mener at bare Stortinget kan gjenopprette den gamle ordningen. Samtidig innrømmer han å være på tynn is i denne saka.

– Men jeg registrerer at dette er et samtaletema rundt omkring i Finnmark.

– Er dette en sak som du er opptatt av?

– Ja, det er en sak som man bør være opptatt av. Vi som sitter i styret bør prøve å fange inn signalene fra lokalbefolkningen. Men selv om det kan virke sånn, så er ikke sikkert at det store flertallet ønsker tilbake den gamle ordningen, svarer Larsen.

Korte nyheter

 • Ikke omvalg i Balsfjord

  Det blir ikke omvalg i Balsfjord i Troms og Finnmark. Det har kommunal- og distriktsdepartementet bestemt.

  Først manglet valglister fra partiet «Konservativt Balsfjord» i en valgkrets på valgdagen, og deretter ble det oppdaget at kommunen står oppført med feil antall mandater på Valgdirektoratets valgportal.

 • Valgresultatene ved Sametingsvalget i Finland blir klare i dag

  Loga sámegillii.

  Det finske sametingsvalget er et personvalg der de politikerne med flest stemmer kommer inn.

  Ved årets sametingsvalg stemte flere enn ved forrige valg. Ifølge Sametingets valgkomité har 51,6 prosent stemt ved dette valget, mens 48,58 prosent stemte ved forrige valg.

  Flest politikere i det nye Sametinget kommer fra Enare.

  Rundt kl. 09.30 tirsdagsmorgen ble det klart at Anu Avaskari fra Ivalo vant Sametingsvalget i Finland med 197 stemmer. Avaskari har lenge vært aktiv i politikken.

  Anni Koivisto fra Sevettijärvi fikk nest flest stemmer, med 186 av stemmene.

  Det finske Sametingets ordstyrer, Tuomas Aslak Juuso, ble også gjenvalgt med fjerde flest stemmer.

  Stemmene til Sametingsvalget i Finland telles fortsatt.

  Det skriver YLE Sápmi.

  Suoma Sámediggeválggat 2023
  Foto: Vihtori Koskinen / YLE
 • Suoma Sámediggeválggaid bohtosat čilget odne

  Les på norsk.

  Suoma Sámediggeválggaid válgabođus čielgá iđitbeaivvi maŋŋebárgga.

  Dálá válggain jienastedje viššalabbot go ovddit válggain. Sámedikki válgalávdegotti mielde jienastusproseanta lei dál 51,6 proseantta go ovddit válggain dat lei 48,58 proseantta.

  Ođđa sámedikkis eanemus áirasat Anáris. Sámeguovllu stuorámus gielddas, Anáris, besse čađa gávcci áirasa ja okta várreáirras.

  Sámediggeválggaid jietnahárát lei guhkesáigásaš sámediggepolitihkkar Anu Avaskari Avvilis.

  Nubbin eanemus jienaid fas čokkii Anni Koivisto Čeavetjávrris.

  Dálá ságadoalli Tuomas Aslak Juuso lea ožžon njealjádin eanemus jienaid dáid válggain ja lea válljejuvvon ođđa sámediggebadjái 2024-2027.

  Dan čállá YLE Sápmi.

  Suoma Sámediggeválggat 2023
  Foto: Vihtori Koskinen / YLE