NRK Meny
Normal

Store forventninger

Sametingspresident Egil Olli har store forventninger til den nye statssekretæren i Fiskeri- og kystdepartementet, Hans Kristian Amundsen.

Egil Olli

Sametingspresident Egil Olli (Ap)

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

valgbløff GULDAL: EGIL OLLI


– Som redaktør i Nordlys i 10 år, har han tilegnet seg gode kunnskaper om Nord-Norge og det samiske samfunn. Det er store utfordringer i hele landsdelen, og ikke minst når det gjelder de samiske spørsmål, sier Olli.

Forventningene er store spesielt i forhold til Kystfiskeutvalgets forslag .
– Jeg både håper og tror på at han kan få fortgang i arbeidet med denne saka, sier Olli.

Kystfiskeutvalget har foreslått en lovbeskyttet fiskerett i havet utenfor Finnmark for folk som er bosatt ved fjordene og langs kysten i Finnmark. Regjeringen har ennå ikke tatt endelig stilling til forslaget, men er etter en høringsrunde nå i konsultasjoner med Sametinget om saka. Den administrative konsultasjonen er sluttført.

– Nå gjenstår det bare den politiske delen. Jeg venter hver dag en invitasjon av fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen til sluttforhandlingene, sier Egil Olli.

– Løftebrudd

Tidligere fiskeri- og kystminister Helga Pedersen har vært skeptisk til egen finnmarkslov, og lovet høsten 2009 kystfiskerne i Nord-Troms og Finnmark en ekstra torskekvote på 3000 tonn som plaster på såret. Kvoten er imidlertid aldri blitt tildelt fiskerne, og mange har ment at dette har vært en gedigen valgbløff fra tidligere fiskeriminister.

Med Hans Kristian Amundsen som ny statssekretær, så øyner Olli et nytt håp.

– Amundsen er sjøl oppvokst i en sjøsamisk kommune, og vet godt hvor skoen trykker og hva som er utfordringene, sier Olli.

Gir ingen løfter

Hans Kristian Amundsen portreahtta

GIR INGEN LØFTER: - Jeg verken kan eller vil gi noen løfter, sier nyoppnenvt statssekretær Hans Kristian Amundsen.

Foto: Ole Åsheim

Men den nyoppnevnte statssekretæren gir ingen løfter

– Nei, jeg verken kan eller vil gi noen løfter, svarer Amundsen.

HØR: HANS KRISTIAN AMUNDSEN

Han understreker at fiskeriministerens og regjeringens politikk vil bestå selv om han nå rykker inn som ny statssekretær.

– Skifte i politisk ledelse, betyr ikke automatisk at man skifter politikk. Men jeg håper å kunne bringe min bakgrunn og identitet inn i dette arbeidet. Så får vi se hva dette betyr helt til slutt.


– Trenger den sjøsamiske del av befolkningen, ny giv?

– Ja, i likhet med mange andre deler av kysten. Sjømatnæringen har en viktig betydning for hele Norge som er en kystnasjon og en stolt matprodusent. Den sjøsamiske befolkningen, er en en del av denne stoltheten, og inneholder i tillegg en kulturell dimensjon som fortsatt bør ha en viktig plass i fremtiden, sier Amundsen.

Jens Stoltenberg ringte

Det var for en uke siden at han fikk en telefon fra statsminister Jens Stoltenberg.

– Jeg fikk betenkningstid om jeg ville ta imot tilbudet om å bli ny statssekretær, først for fiskeriministeren, senere på statsministerens kontor. Det var ingen vanskelig avgjørelse, og jeg gleder meg til jobben.

Amundsen har vært redaktør i Nordlys i ti år. Tidligere har han også hatt redaktørstillinger i Dagbladet, Finnmark Dagblad, Arbeiderbladet, Nyhetskanalen og A-pressen.

Han er av samisk ætt og kommer opprinnelig fra Skoganvarre i Porsanger kommune i Finnmark.