Håper på Beaivváš-løsning

Kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) håper på en snarlig løsning for Beaivváš Sámi Nášunálateáhter og Samisk videregående skole og reindriftsskole i Kautokeino.

Linda Hofstad Helleland

LØSNING: Kulturminister Linda Hofstad Helleland håper på en løsning for Beaivváš.

Foto: Kulturrådet

– Det arbeides med løsning for det samiske nasjonalteateret Beaivváš, sa Hofstad Helleland under åpningen av Kulturrådets årskonferanse.

– Én løsning kan være å bygge dette sammen med Samisk videregående skole og reindriftsskolen i Kautokeino. Denne saken håper vi å finne en løsning på snart.

Teateret har lenge ventet på penger til nytt bygg. Det eksisterende bygget er helsefarlig pga. mugg og råte.

Dette kom fram i dag under Kulturrådets årskonferanse, som har fått navnet «samisk vrede». Det er første gang konferansen arrangeres i samarbeid med Sametinget. Direktesendingen fra konferansen kan ses her (ekstern lenke).

Kulturministeren var imidlertid lite konkret på om når penger til et nybygg eventuelt vil bli bevilget.

– Saemien Sijte viktig

Kulturdepartementet mottok i juni et nytt forprosjekt for det sørsamiske museet og kultursenteret Saemien Sijte i Snåsa. Også Saemien Sijte har ventet lenge på penger.

– Saemien Sijte har blitt et veldig viktig og bra prosjekt, som fortsatt er under behandling, sa kulturministeren under talen sin.

Begge disse sakene ligger likevel fortsatt i en «skuff» på regjeringens bord. Regjeringen selv mener mangelen på bevilgninger til de samiske kulturhusene skyldes trange tider økonomisk, og derfor må det foretas harde prioriteringer.

Sametingspresident Aili Keskitalo (NSR) sa i sin tale til konferansen at det er svært beklagelig at kulturbevilgningene til samisk kultur gikk ned med ti millioner kroner i år.

Samisk vrede

Hvor kommer vreden fra?

Unge samiske kunstnere bruker kunsten til å uttrykke frustrasjon og synliggjøre egen virkelighet. Konferansen har lånt tittelen til et verk av den samiske kunstneren Carola Grahn, og på den måten satt samisk vrede på dagsorden.

Overskriften peker på hvordan det aksjonistiske preger den samiske kunsten, og hva koblingen mellom kunst og politikk innebærer.

Et merkeår for det samiske

2017 er et merkeår i samisk sammenheng. Det er 100 år siden det første samiske landsmøtet i Trondheim, 40 år siden Alta-aksjonen og 20 år siden Kong Harald beklaget fornorskingspolitikken ført overfor samene.

Mye har skjedd som følge av disse hendelsene. Sametinget ble etablert i 1989, og flere samiske institusjoner er bygget opp. I vår vedtok Stortinget at det skal opprettes en kommisjon for å granske samenes og kvenenes historie.

Korte nyheter

 • Diskuterer sameretten

  I dag vil Det juridiske fakultet i Oslo sette fokus på sameretten etter Fosendommen. I oktober slo Høyesterett fast at konsesjonene for utbygging av vindkraft på Storheia og Roan er ulovlige fordi de krenker reindriftssamenes rett til kulturutøvelse etter FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter.

  På samerettssymposiet blir det innlegg og paneldebatt med jurister med god innsikt i samerettslige spørsmål. Møtet kan følges digitalt og starter 1730.

 • Samisk design i byer

  Loga dán sámegillii. Stadig flere samiske klesdesignere åpner butikker i byene. Leder for Samerådets kulturavdeling Christina Hætta sier det er viktig at folk får pynte seg med samisk design, for det styrker vår selvfølelse. Se hele videoen her.

  Dađistaga eambbo ja eambbo sámi bivttashábmejeaddjit ásahit rámbuvrraid gávpogiidda. Sámeráđi kulturossodaga jođiheaddji Christina Hætta lohká lea stuorra riikagaskasaš beroštupmi sámi kultuvrii ja designii.
 • Sámi designa gávpogiin

  Dađistaga eambbo ja eambbo sámi bivttashábmejeaddjit ásahit rámbuvrraid gávpogiidda. Sámeráđi kulturossodaga jođiheaddji Christina Hætta lohká lea mávssolaš go olbmot besset čiŋadit sámi designain, go dat nanne min iešdovddu. Geahča eanet dán videos. Les på norsk.

  Dađistaga eambbo ja eambbo sámi bivttashábmejeaddjit ásahit rámbuvrraid gávpogiidda. Sámeráđi kulturossodaga jođiheaddji Christina Hætta lohká lea stuorra riikagaskasaš beroštupmi sámi kultuvrii ja designii.