Håper 240 000 nordmenn får reise fritt til Russland

Sør-Varangerordfører Rune Rafaelsen synes alle i den nye storregionen Troms og Finnmark burde fått grenseboerbevis. Også biskopen i Murmansk ønsker å fjerne mest mulig av fysiske hindringer mellom Norge og Russland.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (t.v.) og visetransportminister Sergey Aristov åpner nye E105

TETTE BÅND: Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (f.v.), ordfører Rune Rafaelsen, regionvegsjef Torbjørn Naimak og visetransportminister i Russland, Sergey Aristov, åpnet den nye veien mellom Norge og Russland fredag.

Foto: Nils John Porsanger / NRK

– Ordningen med grenseboerbevis fungerer godt, og det har ikke vært noen negative konsekvenser. Jeg mener det er veldig fornuftig at folk i hele Murmansk fylke og innbyggerne i den nye regionen i Nord-Norge kan få visumfrihet, sier Rafaelsen til NRK.

For fem år siden ble en ordning hvor alle innbyggerne innenfor en radius på 30 kilometer fra den norsk-russiske grensen kunne søke om et grenseboerbevis. Innbyggerne slipper dyre og kompliserte visumprosesser , og de kan reise ubegrenset med grenseboerbeviset.

Omlag 6.400 av Sør-Varangers drøyt 10.000 innbyggere har skaffet seg beviset.

Får ordfører Rafaelsen gjennomslag for idéen kan 240 000 innbyggere i Troms og Finnmark ferdes visumfritt. På russisk side kan omlag 300 000 mennesker gjøre det samme.

– Symbol for mistillit

Fredag ble båndene mellom folk i Sør-Varanger og nabokommunen på russisk side enda tettere da den nye E105 ble offisielt åpnet .

Biskop Olav Øygard i Nord-Hålogaland og hans kollega i Murmansk, metropolit Simon, velsignet både veien og de reisende.

Den russiske biskopen ga klart uttrykk for at fysiske hindringer på grensen burde fjernes.

– Hva er vitsen med grensebommen? Vi hører at den liksom skal beskytte oss, men grensebommen er ikke i stand til å gi oss beskyttelsen som hvert enkelt menneske prøver å oppnå. Dessuten er bommene symbol for mistillit og spenning, og piggtrådene som forlenger bommene, sørger ikke for virkelig sikkerhet og fred i menneskesjelen. Disse hindringene beskytter oss ikke mot det onde, sa metropolitt Simon i talen.

Metropolit Simon (biskopen i Murmansk)

MOT GRENSEBOMMER OG PIGGTRÅD: Metropolit Simon (biskopen i Murmansk) velsignet den nye E105 sammen med biskop Olav Øygard (t.h.). Dette skjedde på Bøkfjordbrua i Sør-Varanger.

Foto: Nils John Porsanger / NRK

Minister: – En god idé

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) la merke til det den russiske biskopen sa om grenser som stopper mennesker, og at dette skaper mistillit til hverandre.

– Det er mange grunner til at vi skal ha kontroll på våre territorier. Samtidig er det en inspirasjon til å se på hvordan vi kan få til bedre samarbeid, stole mer på hverandre og reise mer og møte andre folk som snakker andre språk. Vi har mye felles med hverandre, sier han.

Statsråden har sans for forslaget til ordføreren i Sør-Varanger om grenseboerbevis til folk i Finnmark og Troms.

– Jeg skulle ønske vi kunne reise lettere på tvers av grensene uten visum for alle. Det å gradvis utvide muligheten er en god idé, sier Solvik-Olsen til NRK.

Han understreker samtidig at det er mange som skal ha et ord med i laget når det gjelder visumsaker.

– Ikke minst gjelder det på russisk side.

Samferdselsministeren er likevel positiv til å jobbe for å utvide ordningen med grenseboerbevis og visum for flere.