Håper 100-års jubileet gjør samene sterkere

Den finske sametingspresidenten, Tiina Sanila-Aikio har store forventninger til feiringen av samenes første landsmøte neste år.

Aili Keskitalo, Ingrid Inga ja Tiina Sanila Aikio

Tiina Sanila-Aikio sammen med nordiske samepolitikerkolleger. Fra venstre: Sametingspresident i Norge, Aili Keskitalo, svensk sametingsrepresentant Ingrid Inga og president for det finske Sametinget Tiina Sanila- Aikio.

Foto: Berit Solveig Gaup / NRK

– Hvis alle vi som møtes i Trondheim neste år har fokus på hvilken arv vi har fått av Elsa Laula Renberg, så er jeg overbevist om at jubileumsfeiringen vil styrke grenseoverskridende samisk samarbeid, sier president i det finske Sametinget, Tiina Sanila-Aikio.

Denne uken ble deler av programmet for «Tråante 2017» offentliggjort.

«Tråante 2017» er en felles feiring av 100-årsjubileet av samefolkets første landsmøte i Trondheim 6. til 9. februar i 1917, som den samiske pioneren Elsa Laula Renberg arrangerte.

– Felles samepolitikk

Tiina Sanila-Aikio

Tiina Sanila-Aikio mener det er grunn til å ha forventninger om at 100-års jubileet for samisk samarbeid, også gir nordisk samepolitikk en ny dimensjon.

Foto: Pirita Näkkäläjärvi / YLE

Samepolitikere, representanter for alle samiske organisasjoner, og mange andre samiske aktører fra Norge, Sverige, Finland og Russland er i februar nest år ventet til Tråante, som er sørsamisk for Trondheim.

Sanila-Aikio håper at feiringen også kan by på konkrete samepolitiske fremskritt.

– Jeg har forventninger om at det mangeårige arbeidet med nordisk samekonvensjon (ekstern lenke) til da har resultert i mer samkjørt og felles samepolitikk, sier hun.

Samarbeidet over landegrensene har ikke alltid gått knirkefritt, og Sanila-Aikio håper derfor at det under feiringen av «Tråante 2017» kan legges fram konkrete fremskritt i dette arbeidet.

– Gleder meg til kulturarrangementene

Målet med «Tråante 2017» er også å markere og formidle kunnskap om samene, samisk kultur og samisk historie i et 100-års perspektiv.

Kulturopplevelser vil derfor også være en stor del av 100-års markeringen.

– Jeg gleder meg veldig til alle kulturarrangementene, sier Sanila-Aikio.

Tråante 2017

Den norske sametingspresidenten, Aili Keskitalo (midten) presenterte mandag deler av programmet for «Tråante 2017», sammen med Trondheim kommune og Sør-Trøndelag fylkeskommune. Her er hun flankert av leder for prosjektet, Ida Marie Bransfjell og ordfører i Trondheim, Rita Ottervik.

Foto: Vaino Rensberg / NRK