Hopp til innhold

Håper 100-års jubileet gjør samene sterkere

Den finske sametingspresidenten, Tiina Sanila-Aikio har store forventninger til feiringen av samenes første landsmøte neste år.

Aili Keskitalo, Ingrid Inga ja Tiina Sanila Aikio

Tiina Sanila-Aikio sammen med nordiske samepolitikerkolleger. Fra venstre: Sametingspresident i Norge, Aili Keskitalo, svensk sametingsrepresentant Ingrid Inga og president for det finske Sametinget Tiina Sanila- Aikio.

Foto: Berit Solveig Gaup / NRK

– Hvis alle vi som møtes i Trondheim neste år har fokus på hvilken arv vi har fått av Elsa Laula Renberg, så er jeg overbevist om at jubileumsfeiringen vil styrke grenseoverskridende samisk samarbeid, sier president i det finske Sametinget, Tiina Sanila-Aikio.

Denne uken ble deler av programmet for «Tråante 2017» offentliggjort.

«Tråante 2017» er en felles feiring av 100-årsjubileet av samefolkets første landsmøte i Trondheim 6. til 9. februar i 1917, som den samiske pioneren Elsa Laula Renberg arrangerte.

– Felles samepolitikk

Tiina Sanila-Aikio

Tiina Sanila-Aikio mener det er grunn til å ha forventninger om at 100-års jubileet for samisk samarbeid, også gir nordisk samepolitikk en ny dimensjon.

Foto: Pirita Näkkäläjärvi / YLE

Samepolitikere, representanter for alle samiske organisasjoner, og mange andre samiske aktører fra Norge, Sverige, Finland og Russland er i februar nest år ventet til Tråante, som er sørsamisk for Trondheim.

Sanila-Aikio håper at feiringen også kan by på konkrete samepolitiske fremskritt.

– Jeg har forventninger om at det mangeårige arbeidet med nordisk samekonvensjon (ekstern lenke) til da har resultert i mer samkjørt og felles samepolitikk, sier hun.

Samarbeidet over landegrensene har ikke alltid gått knirkefritt, og Sanila-Aikio håper derfor at det under feiringen av «Tråante 2017» kan legges fram konkrete fremskritt i dette arbeidet.

– Gleder meg til kulturarrangementene

Målet med «Tråante 2017» er også å markere og formidle kunnskap om samene, samisk kultur og samisk historie i et 100-års perspektiv.

Kulturopplevelser vil derfor også være en stor del av 100-års markeringen.

– Jeg gleder meg veldig til alle kulturarrangementene, sier Sanila-Aikio.

Tråante 2017

Den norske sametingspresidenten, Aili Keskitalo (midten) presenterte mandag deler av programmet for «Tråante 2017», sammen med Trondheim kommune og Sør-Trøndelag fylkeskommune. Her er hun flankert av leder for prosjektet, Ida Marie Bransfjell og ordfører i Trondheim, Rita Ottervik.

Foto: Vaino Rensberg / NRK

Korte nyheter

 • Muohta dieđihuvvon davvin

  Meteorologalaš instituhtta lea sádden muohtavárrehusa osiin davit Nordlánddas, Romssas ja Finnmárkkus. Gaskavahku rájes leat šlahtti ja borga vuordagis. Vurdet ahte muohta boahtá su. 100-300 mehter badjel meara, muhto sáhttá maid boahtit duolbaset guovlluide, čállet meteorologat Xas/ Twitteris.

 • Olgešbellodagas lea eambbo sátnejođiheaddjit go Guovddášbellodagas

  Dál leat Olgešbellodagas eambbo sátnejođiheaddjit go Guovddášbellodagas. Seammás lea ain máŋgga gielddas eahpečielggas guđe bellodat oažžu sátnejođiheaddji maŋŋel válggaid. Dássažii lea Olgešbellodat sihkkarastán 90 sátnejođiheddjiid, čállá Nationen.

  Ovdal válggaid ledje bellodagas dušše 35 sátnejođiheaddji. Ovdal válggaid ledje 135 sátnejođiheaddji Norggas geat gulle Guovddášbellodahkii, dál leat dušše 81 sátnejođiheaddji. Dát mearkkaša ahte Olgešbellodat lea dat bellodat mas leat nubbin eanemus sátnejođiheaddjit. Njunnošis lea ain Bargiidbellodat 106 sátnejođiheddjiin.

  Norgga 357 suohkanis leat vel 35 suohkana gos ii leat čielgan gii šaddá sátnejođiheaddji.

  (NTB)