Hansen og Gaup skal styre FeFo

Sametinget overtar både lederverv og nestlederverv i Finnmarkseiendommen (FeFo).

Hartvig Hansen og Marit Kirsten Anti Gaup

Nestleder Hartvik Hansen og leder Marit Kirsten Anti Gaup.

Foto: Carl-Gøran Larsson / NRK

Harald Larssen

Avgått FeFo-leder Harald Larssen.

Foto: Carl-Gøran Larsson / NRK

Marit Kirsten Anti Gaup fra Karasjok ble tirsdag valgt som ny styreleder i Finnmarkseiendommen (FeFo).

Tanaværingen Hartvik Hansen ble valgt som nestleder i styret, skriver Finnmark Dagblad.

Valgene ble gjort enstemmig.

Sametinget har dermed begge toppvervene i FeFos styre.

Gaup representerer Arbeiderpartiet på Sametinget, mens Hartvik Hansen sitter for Árja.

Eier av statens «umatrikulerte grunn»

Det som tidligere ble betegnet som statens «umatrikulerte grunn» i Finnmark ble i henhold til finnmarksloven § 49 overført til et nytt eier- og forvalterorgan; Finnmarkseiendommen/Finnmárkkuopmodat (FeFo).

FeFo er et eget rettssubjekt opprettet ved lov 17. juni 2005 nr. 85 om rettsforhold og forvaltning av grunn og naturressurser i Finnmark fylke (finnmarksloven).

FeFo ledes av et styre på seks personer, tre valgt av Finnmark fylkesting og tre valgt av Sametinget.

Finnmarksloven kapittel 2 gir videre regler om for eksempel sammensetning av FeFo-styret, kontrollkomiteen og om saksbehandlingen i FeFo.