Hopp til innhold

Greta Thunberg-støtte kan sette en stopper for norsk gruvedrift

PR-veteran mener Greta Thunbergs motstand mot det omstridte gruveprosjektet Nussir i Finnmark kan få uante konsekvenser.

Greta Thunberg i Torino

KLIMAAKTIVIST: Greta Thunberg har engasjert seg i kampen mot gruvedrift som skal dumpe avfall i en finnmarksfjord. PR-guru mener klimaakitivistens engasjement kan gjøre det vanskelig for gruveeierne.

Foto: GUGLIELMO MANGIAPANE

CO₂ i atmosfæren
418,8 ppm
1,5-gradersmålet
+1,09 °C
Les mer  om klima

– Selv om man får aksept fra regjeringen for deponi, vil Greta Thunberg gjøre veien frem tornefull, sier Hans Geelmuyden.

Han ledet PR- og kommunikasjonsbyrået Geelmuyden Kiese i over 30 år og mener den svenske miljøaktivistens misnøye med gruveprosjektet til Nussir ikke bør undervurderes.

Redaktør, gründer og kommunikasjonsrådgiver Hans Geelmuyden

Kommunikasjonsguru Hans Geelmuyden mener Thunbergs støtte til aksjonen mot Nussir-gruva kan få uant store konsekvenser for gruveeierne.

Foto: Robert Rønning / NRK

Gruveselskapet har jobbet i over 15 år med å etablere en kobbergruve i Kvalsund, men har møtt stor motstand fra naturvernorganisasjoner og reindrifta.

Denne uka engasjerte også Greta Thunberg seg i saken. Gjennom et Instagram-innlegg viser hun sin støtte til organisasjonen «Stopp Nussirgruva – Redd Repparfjorden».

– Det betyr en hel masse hodepine for eierne. Rett og slett fordi notabiliteten Greta Thunberg får oppmerksomhet herfra til månen når hun engasjerer seg mot et prosjekt som dette, mener Geelmuyden.

Skjermdump Greta Thunbergs Instagram 15.07.21

Klima-kjendis Greta Thunberg har nesten 12 millioner følgere på Instagram.

Foto: skjermdump

– En notabilitet på bærekraft

Geelmuyden understreker at dette ikke er et innlegg fra hans side for eller imot gruvedriften i Kvalsund.

Han tror Thunbergs motstand mot gruveprosjektet kan ha samme effekt som da filmstjernen Brigitte Bardot engasjerte seg mot norsk selfangst rundt Nordpolen.

– Åpenbart. Hun er en notabilitet på bærekraft og personifiseringen på miljøkampen, mener Geelmuyden.

Greta Thunberg la ut dette innlegget på sin instagram-profil.

Greta Thunberg la ut dette innlegget på sin Instagram-konto denne uka.

Foto: skjermdump

Udokumenterte påstander

Direktør i Nussir ASA, Øystein Rushfeldt, mener at Greta Thunbergs utsagn er preget av udokumenterte påstander og retorikk:

– Hun skriver ting som noen har servert henne, og hun har ikke tatt kontakt med oss. Så vidt vi vet har hun ikke satt seg inn i prosjektet. Vi synes det er slapt å ikke sette seg inn i det.

Øystein Rushfeldt

Øystein Rushfeldt

Foto: Ksenia Novikova / NRK

Rushfeldt reagerer på at Thunberg går ut mot kobbergruvedrift, og sier at kobber er et viktig metall for å kunne løse verdens klimautfordringer.

– Hun er for klima, men mot gruver. Det blir omtrent som å være for melk, men mot kyr. Det er vanskelig å forstå hva som er budskapet, sier Rushfeldt.

Han tror imidlertid ikke at Thunbergs engasjement vil stikke kjepper i hjulene for gruveprosjektet. Men at det derimot kan stikke kjepper i hjulene for Thunberg:

– Hun er et viktig forbilde for mange når det gjelder klima. Men hun hiver seg på med slike ikke-dokumenterte poenger og ord som ikke beskriver situasjonen i det hele tatt. Da river hun bare ned inntrykket av at dette er en seriøs person, sier Rushfeldt.

Håper på Thunberg-besøk

Nærings- og fiskeridepartementet ga Nussir ASA driftskonsesjon for utvinning av kobber i 2019.

Avfallet fra gruvevirksomheten skal dumpes i Repparfjord, noe motstanderne frykter vil være ødeleggende for alt liv i fjorden.

Nussir håper å sette i gang anleggsarbeidet i løpet av sommeren.

En drøy kilometer unna den planlagte gruveinngangen har imidlertid Natur og Ungdom etablert en teltleir.

NU-leder Therese Hugstmyr Woie setter pris på støtten fra Thunberg og håper hun besøker området i sommer.

– Jeg vet hun blir invitert mange steder og det er nok av miljøsaker i verden. Derfor blir jeg ikke skuffet hvis hun ikke kommer, men hun er veldig velkommen.

Nussir motstandere

Natur og ungdom sammen med Naturvernforbundet har etablert en teltleir i Márgohppi i Hammerfest kommune. Her protesterer de mot gruve-utbygginga.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

«Slacktivism» har ikke like stor påvirkningskraft

Kommunikasjonsrådgiver og ekspert på sosiale medier, Hans-Petter Nygård-Hansen, mener Thunbergs innlegg og engasjement ikke nødvendigvis vil utgjøre noen stor forskjell.

– Det kan slå begge veier, sier Nygård-Hansen, og utdyper:

– Det kan ha stor betydning i form av mye oppmerksomhet på sosiale medier der og da. Men vi har et begrep som heter «slacktivism», hvor det å engasjere seg i form av et hjerte eller likes eller kommentarer eller delinger i sosiale medier ikke alltid gjenspeiler seg i virkeligheten.

Jubler over støtten

Artist og miljøaktivist Ella Marie Hætta Isaksen (23) synes det er stort å få støtte fra Greta Thunberg på sosiale medier.

– Det føles enormt motiverende at saken vekker internasjonal oppsikt. Det er jo bare å lese kommentarfeltet så ser man at folk over hele verden er sjokkerte over at Norges myndigheter tillater denne typen gruvedumping i fjorden og ikke minst at de innskrenker rettigheten til reineiere, sier Hætta Isaksen.

– Norges image internasjonalt fikk seg en bulk, og det synes jeg er vel fortjent, sier Hætta Isaksen.

Ella Marie Hætta Isaksens instagram-story 1
Ella Marie Hætta Isaksens instagram-story 2
Ella Marie Hætta Isaksens instagram-story 3
Ella Marie Hætta Isaksens instagram-story 4

Korte nyheter

 • Mari Boine med ny rolle i trilogiteater

  Under åpningsuka av kulturhovedstaden Bodø 2024 skal Mari Boine spille rollen som Aahka i treilogiteateret «Viehke Beatheme - Vindens svik».

  Forestillingen handler om hvordan storsamfunnets grønne skifte påvirker det sørsamiske folket.

  Boine skal ha rollen som Aahka (bestemor) i den tredje og siste forestillingen, «Tjaetsien mojhtese / vannets hukommelse».

  Det er Åarjelsaemien Teatere som setter opp teateret.

  Mari Boine under konsert, påska 2022 i Karasjok
  Foto: Wenche Marie Hætta
 • Mari Boine orre dåemiedimmiem teaterisnie åådtje

  Mari Boine edtja aktem dåemiedimmiem goh Aahka utnedh trilogijeteaterisnie «Biehke Beatheme – vindens svik».

  Teaterevuesiehtimmiem edtja kultuvreåejviestaaren Båddådjo 2024’n rïhpestimmievåhkosne vuesiehtidh.

  Mari Boine edtja Aahkam spealadidh gåalmeden jïh minngemes vuesiehtimmesne, man nomme «Aahka - tjaetsien mojhtese».

  Lea Åarjelsaemien Teatere mij «Biehke Bietheme – vindens svik» tseegkeminie.

  Mari Boine
  Foto: Morten Andersen / NRK
 • Ovddádusbellodat háliida čavget njuolggadusaid Stuorradikkis

  Ovddádusbellodat oaivvilda ahte Ruksesbellodat lea boastut geavahan iežas vuoigatvuođaid bovdet gussiid Stuorradiggái.

  Dál áigu justiisalávdegotti jođiheaddji ráŋggáštit stuorradiggepolitihkkáriid geat eai čuovo njuolggadusaid, čállá Dagbladet.

  Gaskavahku golggotmánu 11. b. čohkkájedje Fosen-sámi aktivisttat láhttis vánddardanhállas. Sii eai miehtan vuolgit ja čohkkájedje ja juige gitta maŋŋit eahkedii.

  Dát doaibma oaččui ollu beroštumi, ja dat rihkui Stuoradikki guossástallannjuolggadusaid. Loahpas fertejedje politiijat gurput sin eret doppe.

  – Stuorradiggi lea Norgga dehálamos demokráhtalaš arena. Ii leat dohkálaš dahkat Stuoradikki politihkalaš aktivismma soahtešilljun, dadjá justislávdegotti jođiheaddji Per-Willy Amundsen (Ovddádusbellodat).

  Son háliida dál doaibmabijuid mat hehttejit ahte dákkár dáhpáhusat gevvet.

  Per-Willy Amundsen
  Foto: Vidar Ruud / Vidar Ruud