Handlingsplan mot vold

Sametinget og regjeringen vil lage en handlingsplan mot vold i nære relasjoner i samiske miljøer. Tirsdag er det åpent møte om emnet i Karasjok hvor både kulturministeren og likestillings- og diskrimineringsombudet deltar. Sametingspresident Aili Keskitalo sier at de ønsker innspill om hva som bør med i planen. Samtidig har de behov for å informere om det samiske samfunnet.