Han skal representere samer i omstridt helsesak

En av tre representanter trakk seg fra en arbeidsgruppe som jobber for likeverdige helsetjenester i Nord-Salten. Nils O. Nilsen trer nå inn som fast representant.

Nils O. Nilsen synes Árrans tilblivelse også var vanskelig, men han fryder seg over resultatet.

Nils O. Nilsen i Kjøpsvik i Tysfjord er valgt ut av Sametinget til å representere samene i Nord-Salten.

Foto: Sander Andersen / NRK

– Sametingsrådet har oppnevnt Nils O. Nilsen som tredje representant i arbeidsutvalget for likeverdige helsetjenester i Nord-Salten, opplyser sametingsråd Henrik Olsen.

Et naturlig valg, mener sametingsråden.

– Han var tidligere oppnevnt som vara i utvalget, så vi ser det som naturlig at han rykker opp til å bli fast representant da vi fikk frafall blant de tidligere faste representantene.

Henrik Olsen

Henrik Olsen og de andre i Sametingsrådet har jobbet hardt for å få arbeidsgruppa i drift.

Foto: NSR

Representant trakk seg

Lars Filip Paulsen

Den samiske representanten Lars Filip Paulsen trakk seg fra utvalget.

Foto: Simon Piera Paulsen / NRK

I mars i år skrev NRK at to av de tre samiske representantene føler seg respektløst behandlet og forbigått i arbeidsgruppa, med støtte fra den tredje.

Den ene representanten, Lars Filip Paulsen, valgte dermed å trekke seg fra utvalget.

Rolf Steffensen

Hamarøyordfører Rolf Steffensen leder arbeidsutvalget.

Foto: Torbjørn Brovold / NRK

Samiske helsetjenester i Nord-Salten har i mange år vært et omstridt og ømt tema. Og i fjor utnevnte Sametinget tre samiske representanter som sammen med ordførerne i Steigen, Hamarøy og Tysfjord skal jobbe for likeverdige helsetjenester i området.

Møtes i juni

Arbeidsgruppa har fått et tilskudd på 180.000 kroner fra Sametinget for å jobbe med dette, og skal legge frem forslag til sak for kommunestyrene i Tysfjord, Steigen og Hamarøy.

– Målet er at vi skal ha første utkast klar til 15. juni, og det endelige kunnskapsgrunnlaget skal være ferdig før de nye kommunestyrene trer i kraft, forteller Hamarøyordfører Rolf Steffensen.