Søkte etter samisk kompetanse – vraket samisk lege

Kommunen ansatte to leger, men søkeren som kunne samisk fikk ikke jobb. Nå har ansettelsene skapt bråk.

Helsemedarbeider leier en eldre kvinne.

SAMISK KOMMUNE: Hamarøy kommune innlemmes i samisk forvaltningsområde for språk, fra nyttår. Dette innebærer at pasienter har rett til å bruke samisk språk i møte med helsevesenet.

Foto: Simon Piera Paulsen / NRK

– Jeg finner det kritikkverdig at jeg ikke får en jobb når jeg både har samisk språk- og kulturkompetanse, sier en av søkerne som ikke fikk legejobben.

Han ønsker ikke å gi ytterligere intervju eller ha navnet sitt på trykk, fordi han kommer til å søke på andre jobber i fremtiden.

Bråket startet allerede i forrige uke, og har endt som sak i formannskapene både i Hamarøy og Tysfjord.

På sosiale medier uttrykker mange sin frustrasjon.

– Dette er opprørende, sier trebarnsmor Ingrid Kintel, til NRK.

Så etter samisk kompetanse

For i utlysningsteksten fra Hamarøy kommune var det fremhevet at samisk språk og kulturkompetanse skulle vektlegges.

Eirik André Hopland

TOLK I FREMTIDEN: Kommunen vil arbeide blant annet med tolk når det trengs, ifølge rådmann i Hamarøy kommune, Eirik André Hopland.

Foto: Hamarøy kommune

– Det var det vi i ønsket i utgangspunktet, sier Hamarøy kommunes rådmann, Eirik André Hopland.

Kommunen har livevel ansatt noen som ikke har slik bakgrunn.

Rådmannen mener de har gjort de beste ansettelsene slik det er nå.

– Det er den helhetlige vurderingen både i søknad, referanser og intervju som er vektlagt, sier rådmann Hopland.

Samisk legeforening reagerer

Legen, som ikke fikk jobben, har samisk språk- og kulturkompetanse og jobber som lege i Sverige. Han ønsket nå å jobbe som allmennlege i Norge. Legen har tilknytning til området gjennom samboer og barn, og reiser mellom Norge og Sverige.

Han har bedt Den Norske Legeforeningen å ta en juridisk vurdering rundt saken.

Nestleder i Samisk Legeforening reagerer på ansettelsen og prosessen rundt den.

Ánne Lájlá Westerfjell Kalstad

SAMISK LEGEFORENING: Ánne Lájlá Westerfjell Kalstad er kommuneoverlege i Røros kommune, og nestleder i Samisk Legeforening. Hun viser til at Australia, Canada og Alaska arbeider aktivt for urfolks helse, og at små kommuner i Norge må strekke seg for å gjøre det samme.

Foto: Privat

– Kommuner som Hamarøy, som er en samisk kommune, må strekke seg etter å ansette folk med samisk språk- og kulturforståelse, sier Ánne Lájlá Westerfjell Kalstad, som også er kommuneoverlege i Røros.

Westerfjell Kalstad har tidligere i vår hatt kontakt med Hamarøy kommune, for å gi råd og veiledning til Hamarøy om samiske helseforhold. Derfor kjenner hun noe til kommunens kompetanse om samiske forhold.

– Det er synd at samisk kompetanse ikke er vektlagt her. Når man søker etter en samisk lege, er det veldig synd at de ikke vektlegger det under ansettelsen, sier hun.

– Rådmannen sier at det er helhetsbildet som har vært avgjørende for ansettelsen. Hva tenker du om det?

– Det er selvsagt mange ting som må være på plass når noen skal få jobb, men den samiske søkeren hadde lengre ansiennitet og er en ferdigutdannet lege. Det er allikevel en samisk kommune sitt ansvar å ha kompetanse i helsesektoren, sier hun.

Pasienter kan bruke samisk

Hamarøy kommune er en samisk kommune. Det har de anerkjent ved at de fra nyttår går inn som samisk språkforvaltningsområde.

Hamarøy Kommune

SAMISK FORVALTNINGSOMRÅDE: Fra første januar 2020 må Hamarøy kommune forholde seg til at befolkningen har rett til å henvende seg på samisk – og få svar på samisk, i kommunale tjenester.

Foto: NuorajTV

Dette betyr at kommunen er pliktig etter loven å gi innbyggerne både skriftlige og muntlige svar på samisk, når man henvender seg til kommunens tjenester på lule-samisk, som er vanlig i området. Det kan også brukes tolk.

Det var Avisa Nordland som først skrev om saken (betalingsmur).

Legen som fikk stillingen, som den samiske legen søkte på, ønsker ikke å kommentere saken overfor NRK.

Saken har allerede skapt furore, og vært oppe både i formannskapet i Hamarøy og Tysfjord. Flere partier har stilt spørsmål til ansettelsen, skriver Avisa Nordland.

Opprørt samisk trebarnsmor

Trebarnsmor Ingrid Kintel og familien har tidligere vært glad for at Hamarøy kommune vil satse på samisk helse.

Ingrid Kintel og Alexander Mikkelsen

TREBARNS FAMILIE: Ingrid Kintel og Alexander Mikkelsen har opplevd at barnet som bare snakker samisk, ikke forstår legen.

Foto: Simon Piera Paulsen / NRK

Etter legeansettelsene er hun derimot skeptisk og bekymret for barna.

– Dette er opprørende. Ansettelsen forteller meg at Hamarøy kommune ikke forvalter sitt ansvar overfor samiskspråklige barn på en god måte. Samisk er et offisielt språk, samisk er også et hjemmespråk for noen, sier Ingrid Kintel.

Hun viser til at samisk er det første barna lærer i livet, deretter lærer barna norsk og engelsk når de blir litt eldre.

Kintel mener det er vesentlig at helsepersonell har dobbelt opp med kompetanse.

– I møte med det samiske barnet er kulturkompetanse og språket ofte avgjørende for at barnet skal føle seg trygg, sier hun til NRK.