Halve kommunen til annet NAV-kontor

Tysfjord kommune med sine 1953 innbyggere deles 1.1.2020. NAV-kontoret i Kjøpsvik beholdes, men mister ansvaret for de 1040 innbyggerne på vestsiden av kommunen, som flyttes over til Hamarøy.

Fungerende direktør for NAV Nordland utelukker ikke at det kan bli færre ansatte ved NAV-kontoret i Kjøpsvik.

– Ja, det kan bli aktuelt. Men det må vi komme tilbake til når vi har sett på hvordan vi fordeler arbeidsoppgavene i NAV, sier Petter Richardsen.

Han legger til at de må se på om de må øke antallet ressurser i Hamarøy, og har et prosjekt som jobber med blant annet dette.

Kommunehuset i Tysfjord
Foto: Kjell Mikalsen / NRK