Halv million til Muskenveien

Sametinget gir en halv million kroner til forprosjektet for veiløsning til Musken i Tysfjord.

Musken er nærmere en veiløsning. (Arkivfoto)
Foto: Sander Andersen/NRK (Arkivfoto)

Det lovte sametingspresidenten under et møte mellom sametingsrådet og den nyutnevnte veikomiteen for veiløsning til Musken i Tysfjord.

Tålmodige

Og veiaksjonskomiteens medlemmer svarte med applaus.

Veikomiteens leder Ronny Nergård hadde heller ikke ventet stort annet.

– Vi ba om en halv million, og det fikk vi lovnader om, og jeg må jo si at Muskens befolkning har vært tålmodig. I 50-60 år har de ventet på en veiløsning. Men vi er takknemlige for lovnaden. Med dette ser man jo at Sametinget kan være et verktøy for å fremme samisk samfunnsliv og kultur. Så dette har stor betydning både for befolkninga i Musken og den øvrige befolkninga som sokner til Hellmofjorden, sier en glad Ronny Nergård.

Støtter et folkeinitiativ

– Dette er et folkeinitiativ, og de har arbeidet med dette i lang-lang tid. Nå er det viktig at Sametinget, fylkeskommunen og staten løse disse utfordringene, sier sametingspresident Egil Olli.

Sametingspresidenten har tro på at vei til Musken er til nytte for hele fylket, og det er viktig at samiske samfunn opprettholdes både kulturelt og næringsmessig.

Under et folkemøte i Musken i juli om vei til Musken langs Hellmofjorden ble det valgt en komité som har fått som mandat å jobbe fram et forprosjekt for veiløsning til den lulesamiske bygda Musken i Tysfjord