Háliidivčče buori gávpešiehtadusa

Ruoná Eatnama sosialisttalaš bellodaga, Sara Olsvig, oaivvilda dehálažžan fáluhišgoahtit iežaset guolástusbuktagiid Stuorra-Británniai, mii lea mearridan geassádit Eurohpá Ovttastumis, dieđiha knr.gl.

Stuorra-Británnia han lea okta daid stuorámus reahkaoastiin sis. Danne lea erenoamaš dehálaš ahte sis livččejit buorit gávpešiehtadusat Stuorra-Británniain, ja dainna gal sii áigot bargat, dadjá Olsvig.