Háliidit eanet váikkuhanválddi

Ruošša ferte oažžut stuorát ekonomalaš ja militeara váikkuhanválddi Arktisas, oaivvilda Ruošša presideanta Vladimir Putin. - Sis leat olu beroštumit Arktisas ja sii fertejit dieđusge addit eanet fuomášumi áššiide mat gusket arktisa ovddideapmái ja sin posišuvnna nannemii doppe, logai Putin sáhkavuorus mii sus lei nuoraidleairras Moskva olggobealde ikte. Presideanta čujuhii máŋgga ekonomalaš ja militeara plánii mat sis leat ruošša beal Arktisii.