Sámi allaskuvla háliida nannet sámi árbevirolaš máhtu

Ikte geigii Sámi allaskuvlla rektor čállosa Dálkkádat ja biras departemeantta stádačállái dan oskkus ahte stáhta ásaha sámi 8J-guovddáža skuvlii.

8J forslag overrekkes

8J árvalus geigejuvvo

Foto: Johan Ánte Utsi / NRK

Mánnodaga lávvogulahallama oktavuođas Diehtosiiddas Guovdageainnus geigii Sámi allaskuvlla rektor Gunvor Guttorm árvalusa Norgga Dálkkádat ja birasdepartemeantta stáhtačállái Lars Andreas Lundei.

Skuvllas lea dáhttu ásahit guovddáža mii galgá buoridit Norgga eiseválddiid buorebut vuhtiiváldit báikkálaš ássiid ja álgoálbmogiid árbevirolaš máhtu, erenoamážit eananhálddašeamis ja go mearridit ođđa vugiid movt hálddašit eatnamiid.

Lars Andreas Lunde

Lars Andreas Lunde

Foto: Johan Ánte Utsi / NRK

CBD-konvenšuvdna ii vuhtiiváldojuvvo

Sámi allaskuvla lea guorahallan man olu ja movt sámi árbevirolaš máhttu vuhtiiváldojuvvo go areála- ja birasgáhttenáššit mearriduvvojit Norggas.

Bohtosat dán guorahallamis čujuhit dasa ahte biologalaš máŋggabealátvuođa konvenšuvdna (CBD) ja meahci máŋggabealátláhka láhkačálus paragráfa 8 ii leat beare oahpis areálagáhttejeddjiid ja dát ii vuhtiiváldo areála hálddašeamis.

Dálkkádat- ja birasdepartemeantta stáhtačálli Lars Andreas Lunde válddii čállosa. Vaikko son ii sáhte lohpidit maidege, de son lea positiivvalaš ásahit sámi 8J-guovddáža Sámi allaskuvlii.

– Jua, mun jáhkán ahte lea dehálaš ávkkástallat báikkálaš máhtu mii sápmelaččain ja eará álgoálbmogin lea das movt gáhttet meahci ja meahci valljivuođa, nu ahte dalle sáhttá doaimmahit guoddi ealáhusovdánahttima, lohká Lunde.

Inger Marie Gaup Eira

Inger Marie Gaup Eira

Foto: Johan Ánte Utsi / NRK Sápmi

Giđđalodden

Vuosttašamanueansa Inger Marie Gaup Eira váldá ovdamearkan giđđaloddema movt sámi 8J-guovddáš sáhtášii ávkin leat sihke sápmelaččaide, báikkálaš ássiide ja Norgga eiseválddiide.

– Giđđalodden lea buorre ovdamearka dása. Dát árbevierru čájeha makkár máhttu báikkálaš ássiin ja sápmelaččain lea dán bivdui. Seammás vuhttui eiseválddiid bealis ahte lei olu maid sii eai oba diehtánge dán árbevirolaš máhtus, lohká Eira.