Háliida leat oasalaš go stáhtat hábmejit Árktisa boahtteáiggi

Árktalaš guovlluid stáhtat iskagohtet dál mot ávkkástallat guovllu riggodagaid buoremusat. Eamiálbmogat háliidit leat oassin hábmemen guovllu boahtteáiggi, muhto vásihit ahte sin máhttu ii adno árvvus.

Åsa Larsson Blind

Sámeráđi presideantta Åsa Larsson Blind háliidivčče beassát stáhtaid bálddas plánet Árktisa boahtteáiggi. Su olgešbealde čohkkaba Norgga olgoriikaminsttar Ine Eriksen Søreide ja Ruoŧa ealáhusministtar Mikael Damberg.

Foto: Mariela Idivuoma / NRK

Árktisa eamiálbmogiid máhttu ja oassálastin galgá leat riggodahkan go stáhtat dál hábmegohtet Árktalaš guovlluid boahtteáiggi. Dan celkkii Sámeráđi presideanta Åsa Larsson Blind stáhtaid ovddasteddjiide sártnistis Arctic Frontiers konferánssas Romssas.

– Mii fertet leat oasálaččat go mearridit makkár doaimmat dáppe galget leat ja mot daid galgá čađahit. Lea maid dárbu gáibidit ahte dát doaimmat buktet juoidá buori min servodagaide, dadjá Blind.

Arctic Frontiers lea okta daid deháleamos riikkaidgaskasaš konferánssain Árktisii guoskevaš áššiid ektui. Máŋga stáhtaráđi čuvvot konferánssa ovttas 3000 eará oasseváldiiguin. Dán jagi váldofáddá lea luondduriggodagat ja industriija vejolašvuođat Árktisis.

Ine Eriksen Søreide

Norgga Olgoriikaministtar Ine Eriksen Søreide oaidná stuora ovddidanvejolašvuođaid davviguovllus.

Foto: Mariela Idivuoma / NRK

– Davviguovlluin leat stuora vejolašvuođat, ja mot mii ovdánahttit dán guovllu lea okta dáin áššiin maid ráđđehus dál vuoruha, dadjá Norgga olgoriikaministtar Ine Eriksen Søreide.

Ohcala ovdáneami

Maid eamiálbmogat ohcalit ovdáneami, deattuha Sámiráđi presideantta Åsa Larsson Blind gii oaidná vejolašvuođaid ovddidit davviguovllu, muhto son ohcala arena gos eamiálbmogat besset ovdanbuktit iežaset jurdagiid.

– Manin čovdosat fertejit boahtit olggul? Mii eat leat vel ollen nu guhkás ahte mii beassát buktit konkrehta evttohusaid mat leat min iežamet eavttuid vuođul, dadjá Blind.

Arctic Frontier

Sámeráđi presideantta Åsa Larsson Blind oassálastá digaštallamis mot ovddidit Árktisa guovlluid.

Foto: Mariela Idivuoma / NRK

Norgga olgoriikaministtar Ine Eriksen Søreide muitala ahte Norgga stáhta maŋimuš jagiid lea bargan lágaiguin mat nannejit eamiálbmogiid vuoigatvuođa gulahallat. Son dovddasta ahte gulahallan eamiálbmogiiguin sáhtašivčče leat buorebut.

– Konsultašuvdna vuogit sáhttet ain buorránit nu ahte gulahallan manašii njuovžileabbo, dadjá Søreide.

Ruoŧa ealáhus ministtar Mikael Damberg čilge maid ahte Ruoŧŧa lea nannen sápmelaččaid gulahallanvuoigatvuođa.

– Lea dehálaš ahte eat mearrit guovllu álbmoga bajábealde, go lea sáhká stuora investeremiin ja minerála áššiin. Dat mii lea dehálaš lea ahte stáhta váldá buohkaid oainnu duođalaččat.

Arctic Frontier

Arctic Frontiers konferánsa lea okta daid deháleamos riikkaidgaskasaš konferánssain davviguovllu áššiid ektui. Dás leat 3000 oasseváldi ja dat lágiduvvo dán vahkku Romssas.

Foto: Mariela Idivuoma / NRK