NRK Meny

Hálbbit reanttut

Dál gánniha báŋkkuin ráđđádallat hálbbit stohpoloanas. Gilvu ruhtamárkaniin lea šaddan garraseabbon ja Norgga Báŋkku dahkan loatnaguorahallama vuođul gilvu lassána vel boahtteáiggis.
Nordea Markets njunušekonoma Steinar Juel muitala báŋkkuid dál addit vuolit reanttuid loanaide, vai nagodit doalahit kundáriid alccesis.