Håkon Varsi

Håkon Varsi er 7. kandidat på Fremskrittspartiets liste i valgkrets 1.

Han er født 28. oktober 1950. Bosatt i Sirma i Tana kommune.

I kommunen var 873 personer registrert i valgmanntallet i 2005. I hele kretsen var det 2.140 personer i manntallet.

Tips NRK Sámi Radio

Økonomi

Håkon Varsi

År

Inntekt

Formue

Skatt

2006

135 821

0

15 775

2007

130 686

0

10 821